Välkommen!

Holkbygge vid Marsbäckens asylboende lördag 2 april 2016.

Holkbygge vid Marsbäckens asylboende lördag 2 april 2016.

Här kan du läsa om vad som är på gång i Tjustkretsen – aktiviteter, utflykter, viktiga frågor, möten och händelser både lokalt och regionalt och ibland även en del som rör föreningen på riksnivå.
Varmt välkommen till föreningen för naturvänner, med kraft att förändra!
Är du ej medlem ännu så prova på något i programmet och så finns medlemsansökan och alla de förmåner det innebär här.  Man blir sedan automatiskt medlem där man bor och missar inget i programväg. Programmet hittar du under toppfliken här ovan!

En efterlysning från styrelsen: Är du intresserad av en viss fråga eller aktivitet, så har du chansen att ingå i en speciell arbetsgrupp i det ämnet. Kontakta styrelsen via mail eller telefon, se programmet!

Föreningens satsning för integration av flyktingar har nu haft de 2 första aktiviteterna och fler är planerade.
Mer om det finns att läsa på
 
bl.a. ledarsidan och sidan om ”Local hero” i 
vårnumret av  Västervik Framåt-magasinet ”Västervik 365”, som kom i brevlådan alldeles innan påsk. Samt i Västervikstidningen 4/4 och Västerviksposten 5/4. 

Den nya hemsidan kommer förhoppningsvis så småningom bli mer inbjudande och bli en viktig kanal för alla medlemmar. Inkom gärna med t.ex. exkursionsreferat och bra bilder till hemsidan! Om ni undrar över något så kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter finns i PROGRAMMET, som nås via toppmenyn här ovan.