Välkommen!

Nästa i programmet:

18/6 De vilda blommornas dag

Botanist Stefan Kasselstrand guidar oss i år i Svarteströms rika lundvegetation. Först stannar vi på en parkeringsficka på vänstersidan av vägen strax innan avfarten mot Läppebo för att titta på bl.a. skogssvingel.
Ta med fika!
Vägbeskrivning: Kör riksväg 40 mot Ankarsrum, ta till vänster på väg 786 mot Gustavsberg och fortsätt sedan till vänster vid skylt till Svarteström strax före Ankarsrum.
Tid: söndag 18/6 kl.10.00 vid parkeringsfickan
Kontakt: Gunilla Nilsson tel. 070-670 00 13


Gökotta vid Törnsfall
Vilken morgon. Klart väder, svag vind och solen värmde gott. Naturligtvis hördes göken gala i väster, varför den bör kallas bästegök. Enligt bondepraktikan kommer det då att bli ett bra år. Vi som kom redan klockan 06:30 kunde höra rördrom tuta några gånger på avstånd från Ödingen. Tranor och sångsvan ropade. Och från hägerkolonins 96 bon var det ett ständigt kackel av allehanda hägerläten. Både ringduva och skogsduva hördes och taltrasten sjöng vackert. Svartvit flugsnappare och rödstjärt kunde höras kring kyrkan och hembygdsgården och naturligtvis underhöll lövsångare, bofink och svarthätta hela tiden. Efter ett tag valde vi att gå upp till Prostgården, den övre fågelskådaren på kartan. På vägen dit hördes trädgårdssångare och törnsångare och vi kunde studera hur hussvalorna hämtade lera för att bättra på sina bon under ladugårdens utskjutande tak medan ladusvalorna flög till sina bon inne i logen.
Dagens höjdpunkt blev ägretthägern som Kenta upptäckte framför hägerkolonin. Flera hade aldrig tidigare sett en ägretthäger. Och Anders hittade en tornfalkshane som satt i en ek på bra kikarhåll. Alla 34 tyckte nog att det blev en bra morgon och frukosten, som kyrkan bjöd på, blev en god avslutning.
Kartan är ett utdrag ur Tjust Fågelklubbs Fågellokaler i Tjust, se klubbens hemsida. På kartan symboliserar ringarna hägerkolonin och den röda stjärnan platsen där ägretthägern stod.

Vår programpunkt 28/5 Vandring i eklandskapet vid Tändsticksberget och Lögarebergen är inställd pga hot mot den person som skulle guida oss genom området och berätta om ekarnas betydelse för biologisk mångfald och vikten av att bevara och utveckla landskapet. Vi vill att fler personer ska få upp ögonen för det unika område vi har så nära stadskärnan och inse betydelsen av att området bevaras orört genom att ett naturreservat bildas.


Ängssamtal och fika i Västerviks trädgårdar
Blomsterängen är en av våra mest hotade naturtyper.
De senaste hundra åren har runt 98 procent av våra ängar försvunnit och ersatts med skog, vall och åker.
Därför blir tätortens trädgårdar allt viktigare för många ängsblommor och småkrypen som är knutna till deras nektar och pollen.
Och ju vildare våra trädgårdar kan bli, desto fler hotade arter kan vi gynna.
Under sommaren vill Naturskyddsföreningen i Tjust uppmuntra intresserade medlemmar att besöka varandra och utbyta erfarenheter.
En handfull intresserade medlemmar är en bra början.
Lite grand som en informell bokcirkel.
Tanken är att besöka ett par trädgårdar varje månad.
På plats tittar vi runt, ställer frågor, fikar tillsammans och samtalar om den aktuella trädgården.
Vi håller kontakten här på Facebook och berättar vilken trädgård som står på tur för nästa besök.
Första besöket gör vi hemma hos Per Jiborn klockan 14.00 lördagen den 3 juni i Kvännaren.
Intresserad?
Ring och anmäl dig på 0733 – 74 59 95
Foto: Per Jiborn

Här hittar du alla dokument från årsmötet!


Är du ung och intresserad av natur- och miljö och vill träffa andra som delar intresset? Starta upp Fältbiologerna i Tjust och engagera dig!

Fältbiologerna drivs av och för unga och klubben bestämmer över sig själv.

Här finns all information du behöver för att veta hur du går tillväga för att starta upp en klubb.

Hör av dig till en av naturskyddsföreningen i Tjusts medlemmar: Frida Solli (frida_solli@hotmail.com) om du vill ha hjälp/stöd eller har andra funderingar om hur du går tillväga!”

Sociala medier:

facebook

instagram

 


EFTERLYSNING från styrelsen: Är du intresserad av en viss fråga eller aktivitet, så har du chansen att ingå i en speciell arbetsgrupp i ämnet.
Även intresserade,
 
eller tips om tänkbart intresserade personer, för det viktiga och för föreningens aktiviteter helt nödvändiga styrelsearbetet. Så ta chansen att tillsammans med andra naturintresserade mera direkt kunna påverka föreningens inriktning framöver!
Kontakta styrelsen via e-post eller telefon (se ”Kontakt” i toppmenyn här ovan)!