Välkommen!

Tjustleden är på vissa blöta ställen spångad och brantare partier har anordningar för säkrare upp- och nedstigningar med packning på ryggen. På åtminstone 4 ställen finns t.ex. fasta rep. (Foto: Michael Söderström)

Nu vänder det och vi går mot ljusare tider. Programpunkter kommer läggas ut under ”Program” efter hand. År 2021 är av Naturvårdsverket och Föreningsrådet utlyst till Friluftslivets år, där det även kommer bli aktiviteter i Västervik. Målgrupper är i första hand naturovana, som skolor/fritids och nysvenskar. Men även för bredare grupper.
Så håll uppsikt på hemsidan här men även naturum Västerviks hemsida där mycket av de lokala Friluftslivsårets aktiviteter finns!

Här kan du läsa i smått och stort vad som är på gång i Tjustkretsen – aktiviteter, utflykter, viktiga frågor, möten och händelser både lokalt och regionalt (se toppfliken ”Program”) och ibland även en del som rör föreningen på riksnivå.

2 aktuella exempel:

  1. I samarbete med Tjust fågelklubb bevakar kretsen skogsavverkningar i kommunen där naturvårdsintressen finns med i bilden. Nu senast i Dalhem där vi samarbetar med fågelklubben.
  2. Opinionsbildning om vindkraft i Tjust där föreningen haft en artikel i VT den 20 mars. Styrelsen har vänt sig till politikerna att besinna sig om vindkraftens utbyggnad som vi befarar kan bli alldeles för omfattande och kolliderar med stora naturvärden.

Det händer mycket med Tjustleden nu – kolla in toppfliken ”Tjustleden” och underfliken ”Nyheter, etappbeskrivningar m.m.” med lite somrigt material! Föreningen önskar alla ett trevlig naturår!

EFTERLYSNING från styrelsen: Är du intresserad av en viss fråga eller aktivitet, så har du chansen att ingå i en speciell arbetsgrupp i ämnet.
Även intresserade,
 
eller tips om tänkbart intresserade personer, för det viktiga och för föreningens aktiviteter helt nödvändiga styrelsearbetet. Så ta chansen att tillsammans med andra naturintresserade mera direkt kunna påverka föreningens inriktning framöver!
Kontakta styrelsen via e-post eller telefon (se ”Kontakt” i toppmenyn här ovan)!

Varmt välkommen till föreningen för naturvänner, med kraft att förändra!
Är du ej medlem ännu så prova på något i programmet och sedan finns medlemsansökan och alla de förmåner det innebär här.  Man blir sedan automatiskt medlem där man bor och missar inget i programväg.
Föreningens PROGRAM hittar du i toppmenyn här ovan, likaså föreningens KONTAKTUPPGIFTER.
BRA LÄNKAR,
också i toppmenyn, fyller vi på efterhand. Här finns bl.a. en användbar länk att hitta i dagsläget känd fin natur – Skogsstyrelsens ”Skogspärlor”, även för att kunna kolla om det är skogsavverkning t.ex. på den Tjustledssträcka du sköter. (Zooma in på kartorna för att se informationen!)

Aluminiumkoppar till värmeljus som lätt blir många speciellt kalla årstiden har det varit lite tvetydig information om. Enligt förfrågan till Västerviks Miljö och Energi ska de INTE läggas i förpackningsindustrins returstationer. Om man vill undvika behöva åka till kommunernas centrala återvinningsstationer, t.ex. Målserum i Västervik, kan man lämna på t.ex. Röda Korsets butik Kupan på Esplanaden i Västervik eller Västervikshjälpen på Allén 80. En dam i Överum åker sedan runt och hämtar in och ser till att aluminiumet blir till proteser i Thailand! Aluminium är ju en begränsad resurs och framförallt mycket energikrävande vid smältverken.

Föreningens hade 2016 två aktiviteter i satsning på integration av flyktingar med fågelholksbygge tillsammans med Tjust fågelklubb.
Mer om det finns att läsa på bl.a. ledarsidan och sidan om ”Local hero” i vårnumret av  Västervik Framåt-magasinet ”Västervik 365”, som kom i brevlådan alldeles innan påsk. Samt i Västervikstidningen 4/4 och Västerviksposten 5/4. 

Och appropå att bygga holkar o.s.v. så finns det mer än bihotell, fågel- och fladdermusholkar! Internetsök på ordet ”mulmholk”!

Den nya hemsidan kommer förhoppningsvis så småningom bli mer inbjudande och bli en viktig kanal för alla medlemmar. Inkom gärna med t.ex. exkursionsreferat och bilder till hemsidan! Om ni undrar över något så hör av er till hemsideredaktören eller styrelsen. Kontaktuppgifter finns i  toppmenyn här ovan.