Insändare i VT

Bakgrunden till Skogsgruppens insändare i VT 29 januari är dels Skogsstyrelsens allt större brist på fältbesök vid avverkningsanmälningar, dels Södra Skogsägarnas ständigt återkommande övertramp när man avverkar. Bolaget följer inte artskyddsförordningen och miljöbalken därför att man vet att detta inte får några följder. Förlorare är de sista naturskogarna i Tjust med all sin biologiska mångfald.

Har Södra Skogsägarna inte något som helstansvar?

Skogsstyrelsen, högsta myndighet för skogsfrågor, har under nuvarande generaldirektör systematiskt monterat ner naturvårdsfrågorna.
Medarbetare på olika nivåer har slutat därför att de inte längre har ledningens förtroende. Många orkar inte jobba kvar längre.
Och skogsbolagen är förstås mer än nöjda. Koncernen Södra Skogsägarna, som genomför många avverkningar här i Tjust, kan operera helt fritt. Skogsstyrelsens personal åker inte längre ut i fält och kontrollerar avverkningsanmälningar trots att skogsgruppen i Tjust gång på gång meddelar om skogar med skyddsvärda och rödlistade arter. För Södras del är det bara jakten på skogsråvara som gäller. Den naturvårdshänsyn man berömmer sig av är en ren illusion. Bolaget jobbar enligt färdiga mallar. Mängder av dokumenterade avverkningar har skett utan någon som helst hänsyn till rödlistade arter. Bolaget avverkar systematiskt i strid med artskyddsförordningen och miljöbalken, vilket börjar uppmärksammas mer och mer i media! Att en del markägare tar hänsyn är sannerligen inte Södras förtjänst. Men hur många markägare har kunskapen och viljan att med ”frihet under ansvar”, som det heter, väga in hänsyn? Några hänsynsträd sparas, lite skog i de otillgängligare markerna får stå kvar – det är allt. Kunskapen om fågellivet, rödlistade växter, svampar och andra organismer är oftast liten. Men det finns faktiskt goda möjligheter för intresserade markägare att göra avtal där man kan få mer än full ersättning för att begränsa brukandet i marker av högt skyddsvärde. Samtidigt som man fortsätter att äga marken! Om bara intresset och viljan finns. En av de sista resterna av gammal naturskog har nu anmälts för avverkning för andra gången i norra kommundelen, eftersom skogsgruppen i Tjust förra gången till och med fått med sig Mark-och miljödomstolen i sitt överklagande. Gruppen har inventerat och påvisat mycket stora naturvärden, arter som lever på nåder i små isolerade fragment. Men nu är det dags igen. Tjustleden (vandringsleden) har här en av sina finaste passager genom den 35 hektar stora avverkningsanmälan. Systematiskt utnyttjar en del markägare skogsstyrelsens ”icke-beslut”. Och Södra Skogsägarna gnuggar händerna. Detta är läget i Sverige 2024!
Claes Siöstedt, Skogsgruppen i Tjust


Bra för lodjuren i länet!

Sex lodjur, varav två honor, får i år skjutas i Kalmar län under kommande jaktperiod i mars. Det kan ju anses sorgligt men det är ändå en förbättring, ty i fjol var tilldelningen hela 33 stycken. Givetvis överklagade Länsförbundet denna vansinniga licensjakt till förvaltningsrätten i Luleå, vilken som vanligt bara avslogs. Om detta ”” posetiva”” beslut beror på att man i år äntligen insett att lodjuren inte gör någon skada och, som många toppredatorer, utgör en viktig del i den biologiska mångfalden eller att vi i Naturskyddsföreningen anser att det faktiskt (enligt EU:s art- och habitatdirektiv) är olagligt att ens på detta sätt jaga lodjur, är tills vidare oklart. Observera det finns möjlighet att året runt bevilja skyddsjakt ifall vi människor anser att ett specifikt lodjur vållar så stor skada för oss människor att det måste avlivas.

Besluten fattas i länstyrelsens viltdelegation under ledning av landshövdingen och måste relateras till riksdagens beslut 2013 om att vi i Sverige bara ska ha 870 lodjur. Kan denna nya syn som bryter en ökande trend bero på att vi har fått en ny landshövding, Allan Widman, som jag tycker verkar ha en förståelse för biologisk mångfald! Eller hänger det samman med att regeringens nya rovdjurspolitik inte har hunnit implementeras i verkligheten och länsstyrelserna i år fått mer fria händer. Vi väntar med spänning vad som händer nästa år!

Patrik Waernbaum håller föredrag, med filmvisning, om lodjuren i Sverige och deras situation i Torsås den 28 februari, och på Öland den 24 mars. Kom och titta och diskutera! Se kretsarnas respektive hemsida. Till hösten med nya rovdjursdirektiv kanske det bränner till. Till hösten kommer jag gärna och håller föredrag och kämpar för att fler lodjur får plats i sin natur.
Vill Du hjälpa till och jobba med lodjur, kontakta patrik@aramisfilm.com jag sitter i viltdelegationen och länsförbundets styrelse och i tjust kretsens styrelse.


Lyckad invigning den 24/2 på biblioteket!

Ett 40-tal personer tittade in för att delta i invigningen av utställningen om Naturskyddsföreningen Tjust och Tjustleden.
De fick bla lite historik om hur allt började, se Patrik Waernbaums filmer om ”Slåttern i Borsnäs” och ”Tjustleden”, info om vår verksamhet och vårt nya program.
En del visade intresse av att ta skötselansvar för någon delsträcka på Tjustleden andra var intresserade av andra delar av vår verksamhet.
Tack för de positiva reaktionerna vi fick!
Om du inte hade tillfälle att besöka oss idag finns det fler möjligheter eftersom utställningen är kvar till den 23/3.
Har du synpunkter på vad vi ska engagera oss i finns en förslagslåda på plats.


6/2 Återvinn och laga dina kläder!

” Vilket trevligt initiativ”, tyckte besökare om vår aktivitet på biblioteket – ” Återvinn och laga dina kläder”.
Det droppade in totalt 25 besökare i olika åldrar som ville laga sina kläder.
Efter lite hjälp, tips och knåpande kunde den ene efter den andra gå hem nöjd med fixade plagg!
Att förlänga sina kläders livslängd genom att laga och ta hand om dom är något vi på naturskyddsföreningen tycker är superbra! ♻️

 23/1

Vi var 17 personer som hade samlats på naturum för att lyssna på Per Jiborns intressanta föreläsning om Hornsö ekopark.
Ekoparken är en orörd del av östra Småland. Området ligger i Högsby och Nybro kommun och gränsar till Mönsterås. Där finns mycket varierande skogar av höga värden. Det är en av våra mest artrika skogar med c.a 500 rödlistade arter.
Per berättade om parkens utveckling mot att så småningom bli södra Sveriges största landbaserade nationalpark. Han visade med fina bilder och ett stort engagemang om ekoparkens utveckling. I dagsläget är de tre kommunerna positivt inställda till en nationalpark. Efter föreläsningen blev det en intressant frågestund.


Är du ung och intresserad av natur- och miljö och vill träffa andra som delar intresset? Starta upp Fältbiologerna i Tjust och engagera dig!

Fältbiologerna drivs av och för unga och klubben bestämmer över sig själv.

Här finns all information du behöver för att veta hur du går tillväga för att starta upp en klubb.

Hör av dig till en av naturskyddsföreningen i Tjusts medlemmar: Frida Solli (frida_solli@hotmail.com) om du vill ha hjälp/stöd eller har andra funderingar om hur du går tillväga!”

Sociala medier:

facebook

instagram

 


EFTERLYSNING från styrelsen: Är du intresserad av en viss fråga eller aktivitet, så har du chansen att ingå i en speciell arbetsgrupp i ämnet.
Även intresserade,
 
eller tips om tänkbart intresserade personer, för det viktiga och för föreningens aktiviteter helt nödvändiga styrelsearbetet. Så ta chansen att tillsammans med andra naturintresserade mera direkt kunna påverka föreningens inriktning framöver!
Kontakta styrelsen via e-post eller telefon (se ”Kontakt” i toppmenyn här ovan)!