Välkommen!

Tjustleden är på vissa blöta ställen spångad och brantare partier har anordningar för säkrare upp- och nedstigningar med packning på ryggen. På åtminstone 4 ställen finns t.ex. fasta rep. (Foto: Michael Söderström)

Nu vänder det och vi går mot ljusare tider. Bara nu att vänta in ett nytt år, bl.a. med Friluftslivets år, där det även kommer bli aktiviteter i Västervik. Så håll uppsikt i januari!

Och håll uppsikt även på kvällshimlen nu och framåt nyår. Lågt i sydväst straxt efter solnedgång lagom till jul går det i klart väder se en julstjärna/Betlehemsstjärna, i form av en planetkonjunktion!

GOD JUL & GOTT NYTT NATURÅR!

Här kan du läsa i smått och stort vad som är på gång i Tjustkretsen – aktiviteter, utflykter, viktiga frågor, möten och händelser både lokalt och regionalt (se toppfliken ”Program”) och ibland även en del som rör föreningen på riksnivå.
Det händer mycket med Tjustleden nu – kolla in toppfliken ”Tjustleden” och underfliken ”Nyheter, etappbeskrivningar m.m.” med lite somrigt material! Föreningen önskar alla ett trevlig naturår!

EFTERLYSNING från styrelsen: Är du intresserad av en viss fråga eller aktivitet, så har du chansen att ingå i en speciell arbetsgrupp i ämnet.
Även intresserade,
 
eller tips om tänkbart intresserade personer, för det viktiga och för föreningens aktiviteter helt nödvändiga styrelsearbetet. Så ta chansen att tillsammans med andra naturintresserade mera direkt kunna påverka föreningens inriktning framöver!
Kontakta styrelsen via e-post eller telefon (se ”Kontakt” i toppmenyn här ovan)!

Varmt välkommen till föreningen för naturvänner, med kraft att förändra!
Är du ej medlem ännu så prova på något i programmet och sedan finns medlemsansökan och alla de förmåner det innebär här.  Man blir sedan automatiskt medlem där man bor och missar inget i programväg.
Föreningens PROGRAM hittar du i toppmenyn här ovan, likaså föreningens KONTAKTUPPGIFTER.
BRA LÄNKAR,
också i toppmenyn, fyller vi på efterhand. Här finns bl.a. en användbar länk att hitta i dagsläget känd fin natur – Skogsstyrelsens ”Skogspärlor”. Eller kolla ”Skogsdataportalen” om det varit skogsavverkning på den Tjustledssträcka du ansvarar för. (Zooma in på kartorna för att se informationen!)

Aluminiumkoppar till värmeljus som lätt blir många speciellt kalla årstiden har det varit lite tvetydig information om. Enligt förfrågan till Västerviks Miljö och Energi ska de INTE läggas i förpackningsindustrins returstationer. Om man vill undvika behöva åka till kommunernas centrala återvinningsstationer, t.ex. Målserum i Västervik, kan man lämna på t.ex. Röda Korsets butik Kupan på Esplanaden i Västervik eller Västervikshjälpen på Allén 80. En dam i Överum åker sedan runt och hämtar in och ser till att aluminiumet blir till proteser i Thailand! Aluminium är ju en begränsad resurs och framförallt mycket energikrävande vid smältverken.

Föreningens har 2016 haft två aktiviteter i satsning på integration av flyktingar med fågelholksbygge tillsammans med Tjust fågelklubb.
Mer om det finns att läsa på bl.a. ledarsidan och sidan om ”Local hero” i vårnumret av  Västervik Framåt-magasinet ”Västervik 365”, som kom i brevlådan alldeles innan påsk. Samt i Västervikstidningen 4/4 och Västerviksposten 5/4. 

Och appropå att bygga holkar o.s.v. så finns det mer än bihotell, fågel- och fladdermusholkar! Internetsök på ordet ”mulmholk”!

Den nya hemsidan kommer förhoppningsvis så småningom bli mer inbjudande och bli en viktig kanal för alla medlemmar. Inkom gärna med t.ex. exkursionsreferat och bilder till hemsidan! Om ni undrar över något så hör av er till hemsideredaktören eller styrelsen. Kontaktuppgifter finns i  toppmenyn här ovan.