Välkommen!

Tjustleden är på vissa blöta ställen spångad och brantare partier har anordningar för säkrare upp- och nedstigningar med packning på ryggen. På åtminstone 4 ställen finns t.ex. fasta rep. (Foto: Michael Söderström)

Här kan du läsa om vad som är på gång i Tjustkretsen – aktiviteter, utflykter, viktiga frågor, möten och händelser både lokalt och regionalt och ibland även en del som rör föreningen på riksnivå.
Det händer mycket med Tjustleden nu – kolla in toppfliken ”Tjustleden” och underfliken ”Nyheter, etappbeskrivningar m.m.” med lite somrigt material såhär års! Föreningen önskar alla en God Jul och Gott Nytt År! Och tänk på att alla aluminiumkopparna till värmeljusen som blir nu i jul, pga tvetydig information och enligt förfrågan till Västerviks Miljö och Energi, INTE ska läggas i förpackningsindustrins returstationer. Om man vill undvika behöva åka till kommunernas centrala återvinningsstationer, t.ex. Målserum i Västervik, rekommenderas VARMT Röda Korsets butik Kupan på Esplanaden i Västervik eller liknande. En dam i Överum åker sedan runt och hämtar in och ser till att aluminiumet blir till proteser i Thailand!

Varmt välkommen till föreningen för naturvänner, med kraft att förändra!
Är du ej medlem ännu så prova på något i programmet och sedan finns medlemsansökan och alla de förmåner det innebär här.  Man blir sedan automatiskt medlem där man bor och missar inget i programväg.
Föreningens PROGRAM hittar du i toppmenyn här ovan, likaså föreningens KONTAKTUPPGIFTER.
BRA LÄNKAR,
också i toppmenyn, fyller vi på efterhand. Här finns bl.a. en användbar länk att hitta i dagsläget känd fin natur – Skogsstyrelsens ”Skogspärlor”. Eller kolla ”Skogsdataportalen” om det varit skogsavverkning på den Tjustledssträcka du ansvarar för. (Zooma in på kartorna för att se informationen!)

En EFTERLYSNING från styrelsen: Är du intresserad av en viss fråga eller aktivitet, så har du chansen att ingå i en speciell arbetsgrupp i det ämnet. Kontakta styrelsen via mail eller telefon (se ”Kontakt” i toppmenyn här ovan)!
Och valberedningen (också i ”Kontakt”!) efterlyser alltid 
eller tips om tänkbara, personer för styrelsearbete.

Föreningens har
2016 haft två aktiviteter i satsning på integration av flyktingar med fågelholksbygge tillsammans med Tjust fågelklubb.
Mer om det finns att läsa på bl.a. ledarsidan och sidan om ”Local hero” i vårnumret av  Västervik Framåt-magasinet ”Västervik 365”, som kom i brevlådan alldeles innan påsk. Samt i Västervikstidningen 4/4 och Västerviksposten 5/4. 

Och appropå att bygga holkar o.s.v. så finns det mer än bihotell, fågel- och fladdermusholkar! Internetsök på ordet ”mulmholk”!

Den nya hemsidan kommer förhoppningsvis så småningom bli mer inbjudande och bli en viktig kanal för alla medlemmar. Inkom gärna med t.ex. exkursionsreferat och bilder till hemsidan! Om ni undrar över något så hör av er till hemsideredaktören eller styrelsen. Kontaktuppgifter finns i  toppmenyn här ovan.