Välkommen!


Rättelse – Tisdag 31 Jan


Är du ung och intresserad av natur- och miljö och vill träffa andra som delar intresset? Starta upp Fältbiologerna i Tjust och engagera dig!

Fältbiologerna drivs av och för unga och klubben bestämmer över sig själv.

Här finns all information du behöver för att veta hur du går tillväga för att starta upp en klubb.

Hör av dig till en av naturskyddsföreningen i Tjusts medlemmar: Frida Solli (frida_solli@hotmail.com) om du vill ha hjälp/stöd eller har andra funderingar om hur du går tillväga!”

Sociala medier:

facebook

instagram


I lördags 3/12 var vi 11 personer från Kalmar, Växjö, Oskarshamn och Västervik som fick en mycket intressant och lärorik dag i ett intressant skogsparti nära Verkebäck. Skogsgruppen i Oskarshamn anordnade kursen med Steve Daurer (skogsbiolog) som ledare. Skogshistorik, hur vi kan se på skogens utseende och variabilitet, signalarter, olika sorters lågor, rötade lågor är mer värdefulla ur artsynpunkt än vindfällda mm. Vi såg många nedfallna grenar efter snön för ett par veckor sedan. Mycket trevlig och lärorik dag!


Tjustledsmöte!
Mikael Söderström inledde med en bildvisning från övernattningar både sommar och vinter.
Sen hade vi den årliga genomgången av ledsträckorna och föreningen bjöd sedvanligt på kaffe, butterkaka och småkakor i gemytlig samvaro.

På naturum den 25/10 samlades 23 personer för att lyssna på Börje Gunnevik.

Hans stora intresse , kunskap och kärlek till vårt landskapsdjur lyckades han väl förmedla på ett mycket intressant och underhållande sätt.
Efter att ha lyssnat på hans olika berättelser, sett hans bilder och filmer och annat åskådningsmaterial fick vi mycket kunskap och förståelse för uttern.
Nu vet vi bl.a.
att den är fridlyst
att den är kronans vilt ( måste rapporteras till polisen vid skada eller död )
att 35% av dödsfallen sker pga. trafikolyckor
att det finns ca 3500 uttrar i hela landet
att den är svagt ökande men fortfarande nära hotad
att den blir c:a 6 år gammal
att hanen väger 9 -10 kg , honan lite mindre
att honan får 1 -2 ungar , som följer henne i ett år
att den lever ensam i sitt revir
Detta och mycket mer fick vi veta om vårt landskapsdjur
En givande kväll !


EFTERLYSNING från styrelsen: Är du intresserad av en viss fråga eller aktivitet, så har du chansen att ingå i en speciell arbetsgrupp i ämnet.
Även intresserade,
 
eller tips om tänkbart intresserade personer, för det viktiga och för föreningens aktiviteter helt nödvändiga styrelsearbetet. Så ta chansen att tillsammans med andra naturintresserade mera direkt kunna påverka föreningens inriktning framöver!
Kontakta styrelsen via e-post eller telefon (se ”Kontakt” i toppmenyn här ovan)!