Välkommen!

Hej allihopa! Just nu håller vi på med uppdatering av hemsidan vilket kan ta ett tag innan det blir helt klart. Men du kan fortfarande hitta all aktuell information här.

År 2021 är av Naturvårdsverket och Föreningsrådet utlyst till Friluftslivets år! Så håll uppsikt på hemsidan här och på vår Facebook sida – och även på Naturum Västervik där mycket av de lokala Friluftslivsårets aktiviteter finns!


Aktuellt:

  • I samarbete med Tjust fågelklubb bevakar kretsen skogsavverkningar i kommunen där naturvårdsintressen finns med i bilden. Nu senast i Dalhem där vi samarbetar med fågelklubben.
  • Opinionsbildning om vindkraft i Tjust där föreningen haft en artikel i VT den 20 mars. Styrelsen har vänt sig till politikerna att besinna sig om vindkraftens utbyggnad som vi befarar kan bli alldeles för omfattande och kolliderar med stora naturvärden.

EFTERLYSNING från styrelsen: Är du intresserad av en viss fråga eller aktivitet, så har du chansen att ingå i en speciell arbetsgrupp i ämnet.
Även intresserade,
 
eller tips om tänkbart intresserade personer, för det viktiga och för föreningens aktiviteter helt nödvändiga styrelsearbetet. Så ta chansen att tillsammans med andra naturintresserade mera direkt kunna påverka föreningens inriktning framöver!
Kontakta styrelsen via e-post eller telefon (se ”Kontakt” i toppmenyn här ovan)!


Föreningens hade 2016 två aktiviteter i satsning på integration av flyktingar med fågelholksbygge tillsammans med Tjust fågelklubb.
Mer om det finns att läsa på bl.a. ledarsidan och sidan om ”Local hero” i vårnumret av  Västervik Framåt-magasinet ”Västervik 365”, som kom i brevlådan alldeles innan påsk. Samt i Västervikstidningen 4/4 och Västerviksposten 5/4. 

Och appropå att bygga holkar o.s.v. så finns det mer än bihotell, fågel- och fladdermusholkar! Internetsök på ordet ”mulmholk”!