Arkiv

2023

17/9 Matsvampar – exkursion

Höstens svampexkursion kommer att ledas av kunniga Brita Jillehed.
Ta med svampkorgen och fika och följ med ut i skogen!
Om det blir för torrt väder och svampbrist meddelar vi via mail, FB och hemsidan.
Samåkning från Biltemas parkering där vi träffas kl.10
Tid: söndag 17/9 kl.10
Kontakt: Claes Siöstedt tel.072-7040219

 


30/9 Skogsmöte: Dialog med Södra Skogsägarna Vimmerby om utmaningar och
möjliga vägar framåt för valda teman i skogen

Södra skogsägarnas förtroenderåd i Vimmerby kontaktade Naturskyddsföreningen i Tjust i början av året för att få till en lokal dialog om natur och skogsbruk.
Tanken är just att skapa en dialog om utmaningar och möjliga lösningar.
Under våren har vi haft flera träffar och vi har enats om fyra teman för våra diskussioner:
* Vatten ( kantzoner )
* Biologiskt mångfald ( Vad behöver djur och växter för miljö? ) / Viltpåverkan
* Certifiering ( avsättningar )
* Framtidsspaning ( klimatpåverkan, produktutveckling )
Naturskyddsföreningen och Södra Skogsägarna Vimmerby bjuder sina medlemmar för att delta i en konstruktiv dialog. Vi vill gärna se att så många som möjligt kommer och bidrar.
Välkomna! Tid: lördag 30/9 kl.10 – 12.30 Plats: Hängesten
Vägbeskrivning: Kör på vägen mellan Odensvi – Blackstad och vid byn Karrum svänger du ner på en grusväg i den skarpa kurvan mellan en gammal ladugård som står precis vid vägen och ett stort vitt boningshus. Höger om du kommer från Odensvi.
Kontakt : Anders Valeskog tel.073-8412570


5/9 Fladdermöss

Johan Eriksson berättar om fladdermöss, vilka arter som finns här och om hur de lever. Han visar och informerar också om utrustning för identifikation och artbestämning. Vid slutet av kvällen går vi ut i området och försöker hitta några fladdermöss som finns där.
Välj klädsel så att du även kan vara med utomhus.
Samarrangemang med Tjust Fågelklubb och naturum Västervik
Tid: tisdag 5/9 kl.18.30 – ca 21 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Kontakt: Larsgunnar Nilsson tel.0705-233539


3/9 Tjustledsvandring Norra Hällsjön

Vid Norra Hällsjön på Tjustleden, norr om Blekhem, har ett vindskydd byggts i år. Det är inom ArcNat-projektet i Västerviks kommun, där arkitektstudenter kommer bygga 10 innovativa vindskydd 2023-2024 Vi besöker detta nya vindskydd med en vandring på c:a 5 km bl.a. via ett fornlämningsområde. Vid tillräckligt många vandringsledare erbjuds även ett längre alternativ på c:a 10 km runt Norra Hällsjön. För den som inte vill eller kan vandra så långt finns även möjlighet köra till vägbom i vägskäl alldeles väst fastigheten Danielssved, för att därifrån gå c:a 500 meter till vindskyddet på Tjustleden på bergudde i sydöstra delen av sjön. Där alla sammanstrålar och får reda på lite mer om vindskyddsprojektet och intar den egna medhavda matsäcken.
Tid/plats Samling för samåkning vid Biltemas parkering, Västerviks infart, kl. 10.
Vandringen utgår sedan från gården Södra Kålåker, norr om Blekhem c:a kl. 10:20. Tillbaka där c:a kl.14.
OBS: Håll koll på föreningens hemsida eller FB för eventuella ändringar!
Samarrangemang med Friluftsfrämjandet där Charlotte Frisell leder vandringen tillsammans med Michael Söderström.
Kontakt: Michael Söderström, 073-091 86 86, michael.soderstrom@live


2/9 Slåtterdag på Marsbäcken

Vi hjälps åt att slå gräset på Marsbäckens vildäng. Vi använder oss av liar. Frivilliga får gärna ta med egen lie för att hjälpa till. Det ges tillfälle att ställa frågor kring ängar och anläggning av ängar, samt att testa på lieslåtter.
Dessutom bjuds det på dragspelsmusik och förtäring! Ingen föranmälan behövs.
Marsbäckens trädgårdar arrangerar slåtterdagen i samarbete med Naturskyddsföreningen i Tjust, Naturum Västervik och Studiefrämjandet.
Tid: lördag 2/9 kl.12 – 17
Kontakt: Frida Solli tel.0739548990, frida@naturumvastervik.se
Kontakt: Ingrid Runesson tel.0703303261, nrunesson@gmail.com


6/8 Ängsslåtter i Borsnäs

Vi hjälper Tomas Edmark med lieslåtter på hans gamla vackra släktgård.
Ta gärna med egen lie och/eller räfsa och naturligtvis fika som vi intar under den stora eken.
Små pilar visar vägen mot Borsnäs från gamla vägen Björnsholm – Överrum.
Samarrangemang med Lofta Hembygdsförening.
Tid: söndagen 6/8 kl. 10.00
Kontaktpersoner: Michael Söderström tel. 073-0918686, Bo Lewander tel. 070-343 47 07 och Hans Ålund tel. 070-632 77 26


Ängssamtal och fika i Västerviks trädgårdar
Blomsterängen är en av våra mest hotade naturtyper.
De senaste hundra åren har runt 98 procent av våra ängar försvunnit och ersatts med skog, vall och åker.
Därför blir tätortens trädgårdar allt viktigare för många ängsblommor och småkrypen som är knutna till deras nektar och pollen.
Och ju vildare våra trädgårdar kan bli, desto fler hotade arter kan vi gynna.
Under sommaren vill Naturskyddsföreningen i Tjust uppmuntra intresserade medlemmar att besöka varandra och utbyta erfarenheter.
En handfull intresserade medlemmar är en bra början.
Lite grand som en informell bokcirkel.
Tanken är att besöka ett par trädgårdar varje månad.
På plats tittar vi runt, ställer frågor, fikar tillsammans och samtalar om den aktuella trädgården.
Vi håller kontakten här på Facebook och berättar vilken trädgård som står på tur för nästa besök.
Första besöket gör vi hemma hos Per Jiborn klockan 14.00 lördagen den 3 juni i Kvännaren.
Intresserad?
Ring och anmäl dig på 0733 – 74 59 95

18/6 De vilda blommornas dag

Botanist Stefan Kasselstrand guidar oss i år i Svarteströms rika lundvegetation. Först stannar vi på en parkeringsficka på vänstersidan av vägen strax innan avfarten mot Läppebo för att titta på bl.a. skogssvingel.
Ta med fika!
Vägbeskrivning: Kör riksväg 40 mot Ankarsrum, ta till vänster på väg 786 mot Gustavsberg och fortsätt sedan till vänster vid skylt till Svarteström strax före Ankarsrum.
Tid: söndag 18/6 kl.10.00 vid parkeringsfickan


Gökotta vid Törnsfall
Vilken morgon. Klart väder, svag vind och solen värmde gott. Naturligtvis hördes göken gala i väster, varför den bör kallas bästegök. Enligt bondepraktikan kommer det då att bli ett bra år. Vi som kom redan klockan 06:30 kunde höra rördrom tuta några gånger på avstånd från Ödingen. Tranor och sångsvan ropade. Och från hägerkolonins 96 bon var det ett ständigt kackel av allehanda hägerläten. Både ringduva och skogsduva hördes och taltrasten sjöng vackert. Svartvit flugsnappare och rödstjärt kunde höras kring kyrkan och hembygdsgården och naturligtvis underhöll lövsångare, bofink och svarthätta hela tiden. Efter ett tag valde vi att gå upp till Prostgården, den övre fågelskådaren på kartan. På vägen dit hördes trädgårdssångare och törnsångare och vi kunde studera hur hussvalorna hämtade lera för att bättra på sina bon under ladugårdens utskjutande tak medan ladusvalorna flög till sina bon inne i logen.
Dagens höjdpunkt blev ägretthägern som Kenta upptäckte framför hägerkolonin. Flera hade aldrig tidigare sett en ägretthäger. Och Anders hittade en tornfalkshane som satt i en ek på bra kikarhåll. Alla 34 tyckte nog att det blev en bra morgon och frukosten, som kyrkan bjöd på, blev en god avslutning.
Kartan är ett utdrag ur Tjust Fågelklubbs Fågellokaler i Tjust, se klubbens hemsida. På kartan symboliserar ringarna hägerkolonin och den röda stjärnan platsen där ägretthägern stod.14/5 Länsstämman för medlemmar

Tjust naturskyddsförening är en av elva kretsar som ingår i Kalmar Länsförbund.
Länsstämman vandrar runt i länet och i år är det i Västervik i fd. Roddklubben, där det finns möjlighet för både ett dopp och att sitta vid elden.
Många kommer långväga ifrån så vi börjar med frukost på Matkultur uppe på Kulbacken.


En kylig men vacker kväll besökte vi Helgsjö för att titta på ryl och få information om vad en floraväktare gör och varför.
För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Rapporterna på Artportalen är bl a underlag för vilka kärlväxter som skall vara rödlistade i Sverige. Ryl är klassad som EN vilket betyder att den är starkt hotad. Vi tittade på fem lokaler, två där skogen är avverkad och tre i en äldre skog med höga tallar.


En röjkurs hölls lördag 22 april för årets nya Tjustledsskötare! Vi höll till på leden norr om Tällsjön mitt på Tjustledens etapp 1 söder om Hjorted.
5 deltagare hade möjlighet delta och fick genom praktik på två sträckor av 1+1 km information hur ledskötseln ska göras. En efter det välbehövlig lunchrast vid rastplatsen på leden vid Tällsjöns strand satt fint i vårvärmen ☀️

23 april: Söndagens exkursion till Dunhällarna gick delvis på Tjustleden och i det tilltalande Natura 2000 område med hällmarkstallskog som där finns.
Hela 18 personer deltog i det varma vädret. Claes Siöstedt guidade gruppen mycket pedagogiskt och vi fick se och höra om bronsåldersgravröse, exempel på hur gjord skogsavverkning tagit en hel del hänsyn för naturvärden och vandringsleden och strandvallar från tidigare kustlinje av Östersjön. En deltagare som var kvartärgeolog bidrog med fakta. Två förbiflygande havsörnar visade även upp sig fint. Fikarast hann vi också med, den intogs med utsikt mot Törnsfalls kyrka 👌


23/4 Vandring på Dunhällarna

Det är ett Natura 2000 område med mycket höga naturvärden. Hällmarkstallskog med 200-åriga tallar, mängder med torrakor och flera fornlämningar. Relativt kort men delvis lite krävande tur i blockrik terräng. Spännande biotop! Stadiga skor behövs! Ta gärna med kaffekorg!
Vägbeskrivning: Ta av från E22 i norrgående riktning ca en mil från Västervik vid skylt mot Skvagerfall / Gagersrum på höger sida. Parkera strax efter avfarten.
Tid: söndag 23/4 kl.10.00
Kontakt: Claes Siöstedt tel. 072-704 02 19


Familjedag på kulbacken

Vilken härlig vårdag det blev! Sol och värme har man saknat ☀️ Det var jättekul att det kom så många på familjedagen! Vi fick till och med åka och köpa mer korv 😅
Det var ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och naturum dessutom deltog också Språkkafe’et på Marieborgskyrkan, som är ett samarbete mellan Rädda barnen, Röda Korset och Marieborgskyrkan. 🌷

16/4 Familjedag på Kulbacken – utomhusaktiviteter!

Ett program som passar hela familjen!
Vi bjuder bland annat på Sagostig, upptäcktsfärd, Naturfalken, vårbingo, tipspromenad mm.
Föreningen står för grillad korv med bröd. Håll utkik på hemsidan för ev. mer info!
Samarrangemang med naturum Västervik.
Tid: söndag 16/4 kl.11.00 – ca 15.00
Kontakt: Alice Eliasson tel. 079-313 52 76 och Frida Solli tel. 076-851 42 03


Kul att så många kunde komma på årsmötet! 👏🏻 Och härligt att få använda en sån fin lokal som fd. Roddklubben!
Efter mötet fick vi se en riktigt bra film om solitärbin av Patrik Waernbaum.

Äntligen är det sportlov! Och hela veckan kommer det att finnas aktiviteter på @naturumvastervik som ligger vid kulbacken 👏🏻
På tisdag och onsdag kan du testa dina artkunskaper i quizet Naturfalken som vi i Naturskyddsföreningen håller i. Välkomna! 🌳