Bra länkar

Här kommer vi att lägga till bra och intressanta länkar efterhand. Till föreningar, myndigheter, bra program och applikationer m.m.

 

Artportalen:                                         http://www.artportalen.se/

Fladdermusdetektor-app:                https://itunes.apple.com/se/app/echo-meter-touch-bat-detector/id693958125?mt=8  (OBS: Det behövs naturligtvis en speciell mikrofon för att funka, så det var inte så bra som det först i hastigheten verkade! Har du fladdersmöss du vill kolla arten på, hör av dig till hemsidesredaktören, som ev. vet var vi kan få låna en detektor!)

Friluftsfrämjandet i Västervik:        http://www.friluftsframjandet.se/vastervik 

Hultserums nyanlagda våtmark 2015:    http://kartor.eniro.se/m/DPSEE

Jordbruksverket – Tuva (ängar/betesmark):  http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/miljoochklimat/tuva.4.2b43ae8f11f6479737780001120.html

Länsstyrelsen:                                     http://www.lansstyrelsen.se/kalmar

Naturskyddsföreningen:                   http://www.naturskyddsforeningen.se

Naturum Västervik:                           http://www.naturumvastervik.se/

Naturvårdsverket:                              http://www.naturvardsverket.se/#

Naturvårdsverket – skyddad natur:    http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Skogsstyrelsen – skogens pärlor, avverkningsanmälningar (i ”Grunddata”)m.m.:    https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Skydda skogen:    http://www.skyddaskogen.se/sv/

Sveriges ornitologiska förening:     http://www.sofnet.org/

Tjust fågelklubb:                                http://www.tjustfagelklubb.se/

Vilthjälpen Oskarshamn:                 http://www.kfvoskarshamn.blogspot.se/  (Lokal kontaktperson i norra Kalmar län även: Mathias Åkesson, telefon 0706-094066.)