Länkar

Här har ni en del relevanta länkar som kan vara bra att ha koll på!


Naturskyddsföreningen

Artportalen

Friluftsfrämjandet i Västervik

Länsstyrelsen

Naturum Västervik

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket – skyddad natur

Skogsstyrelsen – skogens pärlor, avverkningsanmälningar (i ”Grunddata”)m.m. 

Skydda skogen

Sveriges ornitologiska förening

Tjust fågelklubb

Vilthjälpen Oskarshamn (Lokal kontaktperson i norra Kalmar län även: Mathias Åkesson, telefon 070-609 40 66.)

Håll Sverige Rent