2023


22/10 13 000 år på två timmar

Hela lagerföljden var 7,2 meter.
Den bestod mest av torv bildad i en högmosse och i ett fattigkärr.
Under torven kom cirka 2 dm gyttja bildad i en liten sjö.
Under gyttjan hittade vi den glaciala leran.
Så platsen där mossen ligger idag var en gång en cirka 30 meter djup vik i Baltiska issjön.
När vattennivån Baltiska Issjön sjönk i slutet av istiden fick vi en liten begränsad sjö som ganska snabbt grundades upp och övergick i ett kärr och senare i en mosse som fortfarande finns på platsen.
Text: Magnus Thelaus

14/10 Pilgrimsvandring

Tänker vi någon gång på hur många sjöar och vilken underbar natur vi har här i Tjust? På en drönarbild från Kårby kan man se 25 sjöar!
Idag vandrar vi runt en av dem, Älmaren , dryga milen. Rördrommen har hörts här.
Lommen häckar här så vem vet vad vi får uppleva.
Det är ett samarbete med Svenska kyrkan och vandringen leds av Märtha Blomberg.
Glöm inte matsäcken!
Tid: lördag 14/10 kl. 9 Vi träffas vid Skaftekulla vagnsfabrik kl. 9
Vägbeskrivning: På E22 vid Almvik sväng mot Blackstad efter 8 km till höger Skaftekulla.
Kontakt: Patrik Waernbaum tel.070-4613616


Södra Skogsägarnas i Vimmerby och Naturskyddsskyddsföreningen i Tjust

Vi samtalade om naturen och skogsbruket mitt i skogen 30 september. Naturskyddsföreningen och Södra Skogsägarna Vimmerby hade en konstruktiv dialog om skogen.
Södra Skogsägarnas förtroenderåd i Vimmerby kontaktade Naturskyddsföreningen i Tjust i början av året för att få till en lokal dialog om natur och skogsbruk. Södra Skogsägarnas förtroenderåd i Vimmerby består av framförförallt små regionala skogsägare.
Båda föreningarna har följt det höga tonläget i sociala medier i skogsfrågor mellan skogsföretag och skogsorganisationer och naturorganisationer på andra sidan. I sociala medier blir ofta tongångarna höga och det är svårt att skapa en dialog baserad på fakta och lyssnande.
Vi bestämde oss tillsammans för att dialog och lyssnandet på andra sidans perspektiv tror vi leder fram till lösningar. Vi vill förstå varandras perspektiv och lära oss av varandra om skogsbruket och om det komplexa samspelet i naturen.
Nu bjöd vi in medlemmar för att inspirera och sprida samtalet, som är nödvändigt för att lära oss av varandra och för att hitta lösningar.
Vi hade stationer där vi samtalade om nedan fyra områden:
•                         Vatten
•                         Biologisk mångfald
•                         Skydda naturen
•                         Framtidsspaning

Dagen fick mycket positivt bemötande och vi kommer ta med oss vad som kom ut ur samtalen in i nya möten framöver.

 


17/9 Matsvampar – exkursion

Höstens svampexkursion kommer att ledas av kunniga Brita Jillehed.
Ta med svampkorgen och fika och följ med ut i skogen!
Om det blir för torrt väder och svampbrist meddelar vi via mail, FB och hemsidan.
Samåkning från Biltemas parkering där vi träffas kl.10
Tid: söndag 17/9 kl.10
Kontakt: Claes Siöstedt tel.072-7040219

 


5/9 Fladdermöss

Johan Eriksson berättar om fladdermöss, vilka arter som finns här och om hur de lever. Han visar och informerar också om utrustning för identifikation och artbestämning. Vid slutet av kvällen går vi ut i området och försöker hitta några fladdermöss som finns där.
Välj klädsel så att du även kan vara med utomhus.
Samarrangemang med Tjust Fågelklubb och naturum Västervik
Tid: tisdag 5/9 kl.18.30 – ca 21 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Kontakt: Larsgunnar Nilsson tel.0705-233539


3/9 Tjustledsvandring Norra Hällsjön

Vid Norra Hällsjön på Tjustleden, norr om Blekhem, har ett vindskydd byggts i år. Det är inom ArcNat-projektet i Västerviks kommun, där arkitektstudenter kommer bygga 10 innovativa vindskydd 2023-2024 Vi besöker detta nya vindskydd med en vandring på c:a 5 km bl.a. via ett fornlämningsområde. Vid tillräckligt många vandringsledare erbjuds även ett längre alternativ på c:a 10 km runt Norra Hällsjön. För den som inte vill eller kan vandra så långt finns även möjlighet köra till vägbom i vägskäl alldeles väst fastigheten Danielssved, för att därifrån gå c:a 500 meter till vindskyddet på Tjustleden på bergudde i sydöstra delen av sjön. Där alla sammanstrålar och får reda på lite mer om vindskyddsprojektet och intar den egna medhavda matsäcken.
Tid/plats Samling för samåkning vid Biltemas parkering, Västerviks infart, kl. 10.
Vandringen utgår sedan från gården Södra Kålåker, norr om Blekhem c:a kl. 10:20. Tillbaka där c:a kl.14.
OBS: Håll koll på föreningens hemsida eller FB för eventuella ändringar!
Samarrangemang med Friluftsfrämjandet där Charlotte Frisell leder vandringen tillsammans med Michael Söderström.
Kontakt: Michael Söderström, 073-091 86 86, michael.soderstrom@live


Slåtterdag

”I lördags 2/9 hade vi slåtterdag med Marsbäckens trädgårdar. Vi övade på
att använda lie, fikade och fick lite uppgigande dragspelsmusik spelat
för oss. Dragspelsmusikanten visade sig dessutom vara en hejare på att
hantera lien! Tack till Marsbäckens trädgårdar för ett fint arrangemang
och för att vi fick vara med på ett hörn!”


Ängslåtter i Borsnäs

Den årliga slåttern i Borsnäs besöktes av 14 personer, några slog med lie 7 stycken, några räfsade lite grann, några kom enbart för att vara med på fikastunden under eken med trevlig samvaro och vacker sång av Tomas och Barbro. Tyvärr kom regnet under fikastunden men det var inte så mycket att slå i år pga torkan så förhoppningsvis blev hela sluttningen som Tomas anvisade oss slagen. Han visade oss alla de olika husen på gården. Han vill bevara den som den alltid varit.

De vilda blommornas dag

I gårdagens efterlängtade regn var vi nio personer som fick en fantastiskt fin vandring på De Vilda Blommornas Dag vid lundvegetationen i Svarteström med den kunnige botanisten Stefan Kasselstrand. Naturen i området var vacker med raviner, fin grönska, ingen påverkan av det torra vädret. Vi såg över 60 olika växter, bl a 13 olika starrarter, skogsvingel, skogsbingel, orkidén nästrot, sårläka mm. Ett vackert område som fler borde besöka! Lämpligt fikaställe är vid vindskyddet utmed vandringsleden vid sjön Flugen.

Ängssamtal och fika i Västerviks trädgårdar
Blomsterängen är en av våra mest hotade naturtyper.
De senaste hundra åren har runt 98 procent av våra ängar försvunnit och ersatts med skog, vall och åker.
Därför blir tätortens trädgårdar allt viktigare för många ängsblommor och småkrypen som är knutna till deras nektar och pollen.
Och ju vildare våra trädgårdar kan bli, desto fler hotade arter kan vi gynna.
Under sommaren vill Naturskyddsföreningen i Tjust uppmuntra intresserade medlemmar att besöka varandra och utbyta erfarenheter.
En handfull intresserade medlemmar är en bra början.
Lite grand som en informell bokcirkel.
Tanken är att besöka ett par trädgårdar varje månad.
På plats tittar vi runt, ställer frågor, fikar tillsammans och samtalar om den aktuella trädgården.
Vi håller kontakten här på Facebook och berättar vilken trädgård som står på tur för nästa besök.
Första besöket gör vi hemma hos Per Jiborn klockan 14.00 lördagen den 3 juni i Kvännaren.
Intresserad?
Ring och anmäl dig på 0733 – 74 59 95

Gökotta vid Törnsfall
Vilken morgon. Klart väder, svag vind och solen värmde gott. Naturligtvis hördes göken gala i väster, varför den bör kallas bästegök. Enligt bondepraktikan kommer det då att bli ett bra år. Vi som kom redan klockan 06:30 kunde höra rördrom tuta några gånger på avstånd från Ödingen. Tranor och sångsvan ropade. Och från hägerkolonins 96 bon var det ett ständigt kackel av allehanda hägerläten. Både ringduva och skogsduva hördes och taltrasten sjöng vackert. Svartvit flugsnappare och rödstjärt kunde höras kring kyrkan och hembygdsgården och naturligtvis underhöll lövsångare, bofink och svarthätta hela tiden. Efter ett tag valde vi att gå upp till Prostgården, den övre fågelskådaren på kartan. På vägen dit hördes trädgårdssångare och törnsångare och vi kunde studera hur hussvalorna hämtade lera för att bättra på sina bon under ladugårdens utskjutande tak medan ladusvalorna flög till sina bon inne i logen.
Dagens höjdpunkt blev ägretthägern som Kenta upptäckte framför hägerkolonin. Flera hade aldrig tidigare sett en ägretthäger. Och Anders hittade en tornfalkshane som satt i en ek på bra kikarhåll. Alla 34 tyckte nog att det blev en bra morgon och frukosten, som kyrkan bjöd på, blev en god avslutning.
Kartan är ett utdrag ur Tjust Fågelklubbs Fågellokaler i Tjust, se klubbens hemsida. På kartan symboliserar ringarna hägerkolonin och den röda stjärnan platsen där ägretthägern stod.


14/5 Länsstämman för medlemmar

Tjust naturskyddsförening är en av elva kretsar som ingår i Kalmar Länsförbund.
Länsstämman vandrar runt i länet och i år är det i Västervik i fd. Roddklubben, där det finns möjlighet för både ett dopp och att sitta vid elden.
Många kommer långväga ifrån så vi börjar med frukost på Matkultur uppe på Kulbacken.


En kylig men vacker kväll besökte vi Helgsjö för att titta på ryl och få information om vad en floraväktare gör och varför.
För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Rapporterna på Artportalen är bl a underlag för vilka kärlväxter som skall vara rödlistade i Sverige. Ryl är klassad som EN vilket betyder att den är starkt hotad. Vi tittade på fem lokaler, två där skogen är avverkad och tre i en äldre skog med höga tallar.


En röjkurs hölls lördag 22 april för årets nya Tjustledsskötare! Vi höll till på leden norr om Tällsjön mitt på Tjustledens etapp 1 söder om Hjorted.
5 deltagare hade möjlighet delta och fick genom praktik på två sträckor av 1+1 km information hur ledskötseln ska göras. En efter det välbehövlig lunchrast vid rastplatsen på leden vid Tällsjöns strand satt fint i vårvärmen ☀️

23 april: Söndagens exkursion till Dunhällarna gick delvis på Tjustleden och i det tilltalande Natura 2000 område med hällmarkstallskog som där finns.
Hela 18 personer deltog i det varma vädret. Claes Siöstedt guidade gruppen mycket pedagogiskt och vi fick se och höra om bronsåldersgravröse, exempel på hur gjord skogsavverkning tagit en hel del hänsyn för naturvärden och vandringsleden och strandvallar från tidigare kustlinje av Östersjön. En deltagare som var kvartärgeolog bidrog med fakta. Två förbiflygande havsörnar visade även upp sig fint. Fikarast hann vi också med, den intogs med utsikt mot Törnsfalls kyrka 👌


Familjedag på kulbacken

Vilken härlig vårdag det blev! Sol och värme har man saknat ☀️ Det var jättekul att det kom så många på familjedagen! Vi fick till och med åka och köpa mer korv 😅
Det var ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och naturum dessutom deltog också Språkkafe’et på Marieborgskyrkan, som är ett samarbete mellan Rädda barnen, Röda Korset och Marieborgskyrkan. 🌷

Kul att så många kunde komma på årsmötet! 👏🏻 Och härligt att få använda en sån fin lokal som fd. Roddklubben!
Efter mötet fick vi se en riktigt bra film om solitärbin av Patrik Waernbaum.