Etappbeskrivningar m.m.

Om du som vandrar ser problem och hinder på leden ber vi att du anmäler position och helst bifogar bild till sträckansvarig (lista nederst). Om du ej får tag på sträckansvarig se ledsamordnare (toppfliken ”Kontakt”).

Meddelande till alla sträckansvariga (2017-09-15): Ledfärg och -stolpar är nu påfyllt i förrådet och hos Bo och vad det gäller färg även hos Michael. (Tänk bara som vanligt på att det måste vara torrt vid målning och över c:a 5 plusgrader.)

Vi behöver då och då nya medarbetare till de vakanser som uppkommer. Passa på att få en trevlig sysselsättning genom att komma ut i naturen och samtidigt göra en insats för alla vandrare. Hör av dig till de Tjustledsansvariga (Se under toppfliken ”Kontakt”.) så berättar vi vad det innebär!
Vi har sedan hösten 2014 glädjande fått de då vakanta sträckorna tillsatta. Tack alla trägna ledmedarbetare!
Under hösten 2016 uppkom 2 vakanta sträckor, men båda är nu våren 2017 lösta! Så alla 35 skötselsträckor är i nuläget tillsatta. Anmäler du intresse ansvara för en sträcka nu enl. ovan så hamnar du på en reserv-/väntelista.

Etapp 1 :  Mörtfors-Getgölen

Etapp 2 : Getgölen-Svarteström (och Ankarsrumsslingan)

Etapp 3 : Svarteström-Valstad kvarn

Etapp 4 : Valstad Kvarn- Törnsfall (och anslutning Västervik)

Etapp 5 : Törnsfall-Hallingeberg

Etapp 6 : Hallingeberg-Odensvi

Etapp 7 : Odensvi-Björndalen (och anslutning Riseboleden)

Etapp 8 : Björndalen-Lermon (och anslutning Överum)

Etapp 9 : Lermon-Falerum (och anslutning Ukna)

Översiktskarta

Praktiska råd

Praktische Ratschläge

Practical advice

Sträckansvariga