Etappbeskrivningar m.m.

Nederst här finns diverse information till dig som Tjustledsvandrare i form av länkar till pdf-dokument.
OBS: Eldningsförbud råder sedan 17 maj tillsvidare i kommunen pga skogsbrandsrisk. Se kommunens hemsida HÄR.
NYTT: Vi har nu  HÄR uppdaterade etappbeskrivningar till Tjustleden via länk till kommunens hemsida (om alla vandringslederna i kommunen), där man även kompletterat med en digital zoombar kartbild. De gamla etappbeskrivningarna (nedan) kommer att ligga kvar än så länge, men använd i första hand de nya uppdaterade!

Om du som vandrar ser problem och hinder på leden ber vi att du anmäler position och helst bifogar bild till sträckansvarig (lista nederst). Om du ej får tag på sträckansvarig se ledsamordnare (toppfliken ”Kontakt”).

Meddelande till sträckansvariga (2018-04-18): Ledstolpar (några) och färg (samt några penslar) ska nu finnas i Tjustledsförrådet. Även hos Michael och Bo (se under toppfliken ”Kontakt”).

Vi behöver då och då nya medarbetare till de vakanser som uppkommer. Passa på att få en trevlig sysselsättning genom att komma ut i naturen och samtidigt göra en insats för alla vandrare. Hör av dig till de Tjustledsansvariga (Se under toppfliken ”Kontakt”) så berättar vi vad det innebär!
Vi har sedan hösten 2014 glädjande fått de då vakanta sträckorna tillsatta. Tack alla trägna ledmedarbetare!
Under 2017 uppkom 2 vakanta sträckor, men båda fick under hösten nya ansvariga. Så alla 35 skötselsträckor är i nuläget tillsatta. Anmäler du intresse ansvara för en sträcka nu enl. ovan så hamnar du på en reserv-/väntelista.

Översiktskarta

Praktiska råd

Praktische Ratschläge

Practical advice

Sträckansvariga

 

De ursprungliga etappbeskrivningarna (de nya uppdaterade finns i länken här ovan!) :

Etapp 1 :  Mörtfors-Getgölen

Etapp 2 : Getgölen-Svarteström (och Ankarsrumsslingan)

Etapp 3 : Svarteström-Valstad kvarn

Etapp 4 : Valstad Kvarn- Törnsfall (och anslutning Västervik)

Etapp 5 : Törnsfall-Hallingeberg

Etapp 6 : Hallingeberg-Odensvi

Etapp 7 : Odensvi-Björndalen (och anslutning Riseboleden)

Etapp 8 : Björndalen-Lermon (och anslutning Överum)

Etapp 9 : Lermon-Falerum (och anslutning Ukna)

Översiktskarta

Praktiska råd

Praktische Ratschläge

Practical advice

Sträckansvariga