Nyheter, etappbeskrivningar m.m.

Korvgrillning vid Sixgöls rastställe. (Foto: Michael Söderström)

Nederst här finns diverse information till dig som Tjustledsvandrare i form av länkar till pdf-dokument.

Kikare upphittad! Återfås mot beskrivning. Tel. 072-735 22 42.

Västervik-Framåt har gjort en förstudie om en utveckling av Tjustleden med medel från Sparbanksstiftelsen. Föreningen förhandlar nu med Västerviks kommun om att inleda ett närmare samarbete, bland annat för upprustning, långsiktighetssäkring, marknadsföring och där kommunen är tänkt att stå som huvudman. Nuvarande normala tillsynen/skötseln påverkas inte men förutsättningarna blir bättre vid eventuella större insatser, utveckling och framtidssatsningar.

Se den film Patrik Waernbaum i vår förening har gjort om Tjustleden 2018.

Tjustleden är på vissa blöta ställen spångad och brantare partier har anordningar för säkrare upp- och nedstigningar med packning på ryggen. På åtminstone 4 ställen finns t.ex. fasta rep. Men det finns även lättgångna partier. (Se svårighetsklassningen i nya etappbeskrivningarna här till vänster.) Det ska vara ett säkert äventyr att ta sig fram på Tjustleden! (Foto: Michael Söderström)


Vi har nu  HÄR uppdaterade etappbeskrivningar till Tjustleden via länk till kommunens hemsida (om alla vandringslederna i kommunen), där man även kompletterat med en digital zoombar kartbild.
De gamla etappbeskrivningarna (nederst) kommer att ligga kvar än så länge, men använd i första hand de nya uppdaterade!

Om du som vandrar ser problem och hinder på leden ber vi att du anmäler position och helst bifogar bild till sträckansvarig (lista nederst). Om du ej får tag på sträckansvarig se ledsamordnare för leden (toppfliken ”Kontakt”).

Meddelande till sträckansvariga:
2018-12-03: Sträckansvariglistan uppdaterad.
2019-04-01: Lite ledfärg finns nu utsatt i Tjustledsförrådet, likt lite stolpar och pilar. OBS: Inget aprilskämt – nu är säsongen igång och behöver du större mängd ledmaterial så hör med Michael eller Bo! (Se under toppfliken ”Kontakt”).

Vi behöver då och då nya medarbetare till de vakanser som uppkommer. Passa på att få en trevlig sysselsättning genom att komma ut i naturen och samtidigt göra en insats för alla vandrare. Hör av dig till ledsamordnarna för Tjustleden (Se under toppfliken ”Kontakt”) så berättar vi vad det innebär!
Vi har sedan hösten 2014 glädjande fått de då vakanta sträckorna tillsatta. Tack alla trägna ledmedarbetare!
Under hösten 2018 blev det några vakanta sträckor, men de har nu fått nya ansvariga. Så alla 42 skötselsträckor blev då tillsatta. Under sommaren 2019 har 2 sträckor åter blivit vakanta och kommer att behöva få nya skötselansvariga. Och som vanligt har vi en del aviserat att de kommer behöva sluta eller skulle vilja ha förstärkning. Anmäler du intresse att sköta en sträcka nu enl. ovan så kan du kanske få en direkt eller placeras i vår reserv-/väntelista.

Det är gott om vildmarkssjöar efter Tjustleden, många idealiska rastplatser. (Foto: Michael Söderström)


Översiktskarta

Praktiska råd

Praktische Ratschläge

Practical advice

Sträckansvariga

De gamla ursprungliga etappbeskrivningarna:
(De nya uppdaterade finner du i länk ovan!)

Etapp 1 :  Mörtfors-Getgölen

Etapp 2 : Getgölen-Svarteström (och Ankarsrumsslingan)

Etapp 3 : Svarteström-Valstad kvarn

Etapp 4 : Valstad Kvarn- Törnsfall (och anslutning Västervik)

Etapp 5 : Törnsfall-Hallingeberg

Etapp 6 : Hallingeberg-Odensvi

Etapp 7 : Odensvi-Björndalen (och anslutning Riseboleden)

Etapp 8 : Björndalen-Lermon (och anslutning Överum)

Etapp 9 : Lermon-Falerum (och anslutning Ukna)