Etappbeskrivningar m.m.

Nederst här finns diverse information till dig som Tjustledsvandrare i form av länkar till pdf-dokument.

NYTT: Vi har nu  HÄR uppdaterade etappbeskrivningar till Tjustleden via länk till kommunens hemsida (om alla vandringslederna i kommunen), där man även kompletterat med en digital zoombar kartbild.
De gamla etappbeskrivningarna (nedan) kommer att ligga kvar än så länge, men använd i första hand de nya uppdaterade!

Om du som vandrar ser problem och hinder på leden ber vi att du anmäler position och helst bifogar bild till sträckansvarig (lista nederst). Om du ej får tag på sträckansvarig se ledsamordnare (toppfliken ”Kontakt”).
Det finns även ett frågeformulär för utskrift om ledens tillstånd där du fram till 15 september 2018 kan delge dina synpunkter för ett planerat upprustningsprojekt som Västervik Framåt leder.
Det finns också en variant att direkt fylla i och skicka digitalt. (Var vindskydden ligger kan du bortse ifrån, det vet vi ju redan. Men lägg gärna till om du kan tipsa om platser man kan parkera med bil!)

Meddelande till sträckansvariga (2018-04-18): Ledstolpar (några) och färg (samt några penslar) ska under sommaren finnas i Tjustledsförrådet. Även hos Michael och Bo (se under toppfliken ”Kontakt”) som är säkrast kolla med.

Vi behöver då och då nya medarbetare till de vakanser som uppkommer. Passa på att få en trevlig sysselsättning genom att komma ut i naturen och samtidigt göra en insats för alla vandrare. Hör av dig till de Tjustledsansvariga (Se under toppfliken ”Kontakt”) så berättar vi vad det innebär!
Vi har sedan hösten 2014 glädjande fått de då vakanta sträckorna tillsatta. Tack alla trägna ledmedarbetare!
Under 2017 uppkom 2 vakanta sträckor, men båda fick under hösten nya ansvariga. Så alla 35 skötselsträckor är i nuläget i stort sett tillsatta, även om en del aviserat att de kommer behöva sluta eller skulle vilja ha förstärkning. Anmäler du intresse att sköta en sträcka nu enl. ovan så kan du placeras på en reserv-/väntelista.

Översiktskarta

Praktiska råd

Praktische Ratschläge

Practical advice

Sträckansvariga

 

De gamla ursprungliga etappbeskrivningarna (De nya uppdaterade finner du här!) :

Etapp 1 :  Mörtfors-Getgölen

Etapp 2 : Getgölen-Svarteström (och Ankarsrumsslingan)

Etapp 3 : Svarteström-Valstad kvarn

Etapp 4 : Valstad Kvarn- Törnsfall (och anslutning Västervik)

Etapp 5 : Törnsfall-Hallingeberg

Etapp 6 : Hallingeberg-Odensvi

Etapp 7 : Odensvi-Björndalen (och anslutning Riseboleden)

Etapp 8 : Björndalen-Lermon (och anslutning Överum)

Etapp 9 : Lermon-Falerum (och anslutning Ukna)