Etappbeskrivningar m.m.

Vakanta skötselsträckor december 2016 (I övrigt se 2016-12-06 uppdaterad lista ”Sträckansvariga” nedan. OBS: Tacksam om sträckansvariga kollar sina kontaktuppgifter och meddelar ev. fel. till Tjustledsansvarigas e-post (se under toppfliken ”Kontakt”). Detta gäller även om du fått ny e-postadress som ännu ej meddelats oss!)

Vi behöver då och då nya medarbetare till de vakanser som uppkommer. Passa på att få en trevlig sysselsättning genom att komma ut i naturen och samtidigt göra en insats för alla vandrare. Hör av dig till de Tjustledsansvariga (Se under toppfliken ”Kontakt”.) så berättar vi vad det innebär!
Vi har sedan hösten 2014 glädjande fått de då vakanta sträckorna tillsatta. Tack alla trägna ledmedarbetare!
Under hösten 2016 uppkom 2 vakanta sträckor, men båda är redan lösta! Så av 35 skötselsträckor har vi i nuläget bara en vakant sträcka:
Sträcka 7:2, från norr Rånestad till gästboken vid Holmsjön (norr Odensvi). De hittills ansvariga har en lång sträcka fortsatt norröver och vill därför att annan tar denna delen som vi nu lägger in som en egen sträcka. C:a 5 km.

Etapp 1 :  Mörtfors-Getgölen

Etapp 2 : Getgölen-Svarteström (och Ankarsrumsslingan)

Etapp 3 : Svarteström-Valstad kvarn

Etapp 4 : Valstad Kvarn- Törnsfall (och anslutning Västervik)

Etapp 5 : Törnsfall-Hallingeberg

Etapp 6 : Hallingeberg-Odensvi

Etapp 7 : Odensvi-Björndalen (och anslutning Riseboleden)

Etapp 8 : Björndalen-Lermon (och anslutning Överum)

Etapp 9 : Lermon-Falerum (och anslutning Ukna)

Översiktskarta

Praktiska råd

Praktische Ratschläge

Practical advice

Sträckansvariga