Lednyheter, etappbeskrivningar m.m.

ETAPPBESKRIVNINGAR OCH ZOOMBAR KARTA FÖR TJUSTLEDEN:

Klicka HÄR!
Även de mindre vandringslederna i kommunen presenteras där.
Häftet ”Vandra i Västerviks kommun” kommer inte uppdateras och nytryckas.
Eller klicka på Outdoorkartan!
Här finns förutom Tjustleden och vandring översikt över övriga friluftsaktiviteter i kommunen.
Lantmäteriets karta där Tjustleden är inlagd fungerar bra göra utskrifter på önskat område från.

Observera att kontrollera vad som gäller angående gällande eldningsförbud på SMHI:s, länsstyrelsens eller kommunens hemsida!
Och på förekommen anledning påminns om att vi INTE har någon sophämtning på leden och inte haft på många år. Framgår av uppdaterade etappbeskrivningarna (ovan). Viss nedskräpning av någon typ av besökare har förekommit vid vindskydden, uppenbarligen inte vandrare beroende på typen av skräp. 


Översiktskarta

Praktiska råd

Praktische Ratschläge

Practical advice

Sträckansvariga 2024-03-14

Vi behöver då och då nya medarbetare till de vakanser som normalt uppkommer när man pga ålder eller sjukdom  får problem fortsätta. Passa på att få en trevlig sysselsättning genom att komma ut i naturen och samtidigt göra en insats för alla vandrare. Hör av dig till skötselsamordnaren för Tjustleden (Se under toppfliken ”Kontakt”) så får du höra vad det innebär!
Vi har efter årets sedvanliga uppsägningar för närvarande alla 42 skötselsträckorna på c:a 5 km vardera åter tillsatta. Tack alla trägna ledmedarbetare! Anmäler du intresse att sköta en sträcka nu så placeras du i vår reserv-/väntelista tills någon sträcka blir ledig.

OM DU SER PROBLEM PÅ LEDEN: Anmäl position (via gps eller t.ex kartor.eniro.se) och med en bifogad bild till sträckansvarig. Om du ej får tag på sträckansvarig: Se skötselsamordnare för leden (toppfliken ”Kontakt”).

Västervik-Framåt har gjort en förstudie om ett utvecklingsprojekt av Tjustleden med medel från Sparbanksstiftelsen. Föreningen har kontakter med Västerviks kommun om ett närmare samarbete, bland annat för upprustning, långsiktighetssäkring, marknadsföring, anslagstavlor och flera mindre rundslingor. Nuvarande normala tillsynen/skötseln påverkas inte.

Se den här filmen av Patrik Waernbaum i vår förening om Tjustleden 2018.

En hälsning om en god nyhet till alla vandrare på etapp 5: När ni befinner er på leden vid Danielshöjd 1 km fågelvägen rakt öster om Hallingebergs kyrka så har ni bara knappt 1 km till ett år 2019 nyöppnat sommarcafé som kan vara värt ett besök för en trött vandrare, ”Nyhults goda hantverk”. Gå ut på landsvägen som går åt sydost till vägskälet med gården Nyhult. Cafét har nu dessutom gjort en egen anslutning också. Därigenom är det nu en liten rundslinga! Vill du ringa och kontrollera att det är öppet så har innehavaren Lovisa Andersson tel-nr: 070-2956635.


Tjustleden är på vissa blöta ställen spångad och brantare partier har anordningar för säkrare upp- och nedstigningar med packning på ryggen. På åtminstone 4 ställen finns t.ex. fasta rep. Det ska vara ett säkert äventyr att ta sig fram på Tjustleden.

Det är gott om sjöar efter Tjustleden, idealiska rastplatser.