Lednyheter, etappbeskrivningar m.m.

Här har ni Etappbeskrivningar till Tjustleden!  Man har även kompletterat med en bra digital zoombar kartbild och vi har påtalat behovet att göra etappbeskrivningarna utskriftsanpassade, vilket de tyvärr inte är ännu. Angeläget då häftet ”Vandra i Västerviks kommun” enl. uppgift inte kommer att uppdateras och nytryckas.
De gamla etappbeskrivningarna (nederst) kommer att ligga kvar än så länge, men använd i första hand de nya uppdaterade!

Observera att kontrollera vad som gäller angående gällande eldningsförbud på SMHI:s, länsstyrelsens eller kommunens hemsida!
Och på förekommen anledning påminns om att vi INTE har någon sophämtning och inte haft på många år. Framgår av uppdaterade etappbeskrivningarna (ovan). Viss nedskräpning av någon typ av besökare har förekommit vid vindskydden, uppenbarligen inte vandrare beroende på typen av skräp. 


Översiktskarta

Praktiska råd

Praktische Ratschläge

Practical advice

Sträckansvariga 2021-04-09 NYversion2

Vi behöver då och då nya medarbetare till de vakanser som uppkommer. Passa på att få en trevlig sysselsättning genom att komma ut i naturen och samtidigt göra en insats för alla vandrare. Hör av dig till ledsamordnarna för Tjustleden (Se under toppfliken ”Kontakt”) så berättar vi vad det innebär!
Vi har sedan hösten 2014 glädjande fått de då vakanta sträckorna tillsatta. Tack alla trägna ledmedarbetare!
Alla 42 skötselsträckor blev då tillsatta. Sedan dess har flera sträckor som vanligt åter blivit vakanta, men har åter fått nya skötselansvariga. Anmäler du intresse att sköta en sträcka nu när alla är besatta så placeras du i vår reserv-/väntelista.

OM DU SER PROBLEM PÅ LEDEN: Anmäl position (via gps eller t.ex kartor.eniro.se) och med en bifogad bild till sträckansvarig. Om du ej får tag på sträckansvarig: Se ledsamordnare för leden (toppfliken ”Kontakt”).

Västervik-Framåt har gjort en förstudie om ett utvecklingsprojekt av Tjustleden med medel från Sparbanksstiftelsen. Föreningen har kontakter med Västerviks kommun om att inleda ett närmare samarbete, bland annat för upprustning, långsiktighetssäkring, marknadsföring och där kommunen eventuellt är tänkt att stå som huvudman i stället. Nuvarande normala tillsynen/skötseln påverkas inte men förutsättningarna blir bättre vid eventuella större insatser, utveckling och framtidssatsningar.

Se den här filmen av Patrik Waernbaum i vår förening om Tjustleden 2018.

En hälsning om en god nyhet till alla vandrare på etapp 5: När ni befinner er på leden vid Danielshöjd 1 km fågelvägen rakt öster om Hallingebergs kyrka så har ni bara knappt 1 km till ett år 2019 nyöppnat sommarcafé som kan vara värt ett besök för en trött vandrare, ”Nyhults goda hantverk”. Gå ut på landsvägen som går åt sydost till vägskälet med gården Nyhult. Vill du ringa och kontrollera att det är öppet så har innehavaren Lovisa Andersson tel-nr: 070-2956635.


Tjustleden är på vissa blöta ställen spångad och brantare partier har anordningarför säkrare upp- och nedstigningar med packning på ryggen. På åtminstone 4 ställen finns t.ex. fasta rep. Det ska vara ett säkert äventyr att ta sig fram på Tjustleden.

Det är gott om sjöar efter Tjustleden, idealiska rastplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De GAMLA ursprungliga etappbeskrivningarna:

Etapp 1 :  Mörtfors-Getgölen

Etapp 2 : Getgölen-Svarteström (och Ankarsrumsslingan)

Etapp 3 : Svarteström-Valstad kvarn

Etapp 4 : Valstad Kvarn- Törnsfall (och anslutning Västervik)

Etapp 5 : Törnsfall-Hallingeberg

Etapp 6 : Hallingeberg-Odensvi

Etapp 7 : Odensvi-Björndalen (och anslutning Riseboleden)

Etapp 8 : Björndalen-Lermon (och anslutning Överum)

Etapp 9 : Lermon-Falerum (och anslutning Ukna)