Kontakt

Styrelse efter årsmötet våren 2022:            

Ordförande, kontaktperson:

Anders Valeskog, 073-841 25 70, anders.valeskog@outlook.com

Kassör:

Patrik Waernbaum, 070-461 36 16, patrik@aramisfilm.com

Sekreterare:

Kristina Nordin, 070-304 60 41, tina.gm.nordin@gmail.com

Medlemsansvarig:

Arne Nordin, 070-378 68 38, erik.arne.nordin@gmail.com

Ledamot:

Bengt Birath, 073-7773130, ben-bir@live.se

Ledamot:

Alice Eliasson, 079-313 52 76, aliceeliasson94@gmail.com

Ledarmot:

Eva Pettersson, 0730205605, e.m.p@telia.com

Suppleant:

Claes Siöstedt, 072-704 02 19, almalbali@hotmail.se

Suppleant:

Frida Solli, 076-8514203, frida_solli@hotmail.com


Valberedning ledarmot: Sanna Dellhammar, 070-584 14 80, posttillsanna@hotmail.com

Medlemsansvarig & utbildningsansvarig: Arne Nordin

Webbansvarig: Alice Eliasson

Tjustledsansvarig: Patrik Waernbaum

Naturfalksansvarig: Kristina Nordin

Skötselsamordnare Tjustleden:
Michael Söderström, 073-091 86 86, michael.soderstrom@live.se

Sammankallande plangruppen: Arne Nordin

Sammankallande programgruppen: Kristina Nordin

Sammankallande skogsgruppen: Claes Sjöstedt

Sammankallande kommunikationsgruppen: Alice Eliasson

Kontaktperson vilthjälp: Mattias Åkesson, 070-609 40 66