Kontakt

Styrelse efter årsmötet våren 2021:            

Ordförande, kontaktperson:
Anders Valeskog, 073-841 25 70, anders.valeskog@outlook.com

Kassör:
Patrik Waernbaum, 070-461 36 16, patrik@aramisfilm.com

Sekreterare:
Kristina Nordin, 070-304 60 41, tina.gm.nordin@gmail.com

Ledamot:
Gunilla Nilsson, 070-670 00 13, a.gunilla.nilsson@gmail.com

Ledamot:
Claes Siöstedt, 072-704 02 19, almalbali@hotmail.se

Ledamot:
Julia Johansson, 073-039 57 86, julia.johansson91@live.se

Ledamot:
Mattias Åkesson, 070-609 40 66, toadfreak@gmail.com

Ledamot:
Arne Nordin, 070-378 68 38, erik.arne.nordin@gmail.com

Ledamot:
Carl Nygren, 070-457 51 63, skogsvandraren@outlook.com


Medlemsansvarig: Arne Nordin

Tjustledsansvarig: Patrik Waernbaum

Skötselsamordnare Tjustleden:
Michael Söderström, 073-091 86 86, michael.soderstrom@live.se

Skogs- och yttrandeansvarig: Claes Sjöstedt

Floraansvarig: Gunilla Nilsson

Naturfalksansvarig: Kristina Nordin

Kontaktperson vindkraft/vilthjälp: Mattias Åkesson

Skogsgruppsansvarig: Carl Nygren

Valberedning: Kontakta styrelsen!