Kontakt

Styrelse efter årsmötet våren 2022:            

Ordförande, kontaktperson:
Anders Valeskog, 073-841 25 70, anders.valeskog@outlook.com

Kassör:
Patrik Waernbaum, 070-461 36 16, patrik@aramisfilm.com

Sekreterare:
Kristina Nordin, 070-304 60 41, tina.gm.nordin@gmail.com

Ledamot:
Gunilla Nilsson, 070-670 00 13, a.gunilla.nilsson@gmail.com

Ledamot:
Arne Nordin, 070-378 68 38, erik.arne.nordin@gmail.com

Ledamot:
Alice Eliasson, 079-313 52 76, aliceeliasson94@gmail.com

Suppleant:
Claes Siöstedt, 072-704 02 19, almalbali@hotmail.se

Suppleant:
Mattias Åkesson, 070-609 40 66, toadfreak@gmail.com


Medlemsansvarig: Arne Nordin

Tjustledsansvarig: Patrik Waernbaum

Skötselsamordnare Tjustleden:
Michael Söderström, 073-091 86 86, michael.soderstrom@live.se

Kommunikationsgruppen:
Sammankallande
Alice Eliasson, 079-313 52 76
aliceeliasfoto@gmail.com
Programgruppen:
Sammankallande
Gunilla Nilsson 070-670 00 13
a.gunilla.nilsson@gmail.com
Skogsgruppen:
Sammankallande
Claes Siöstedt 072-704 02 19
almalbali@hotmail.se
Plangruppen:
Sammankallande
Anders Valeskog, 073- 841 25 70
anders.valeskog@outlook.com

Floraansvarig: Gunilla Nilsson

Naturfalksansvarig: Kristina Nordin

Kontaktperson vindkraft/vilthjälp: Mattias Åkesson

Valberedning: Kontakta styrelsen!