2022

I lördags 3/12 var vi 11 personer från Kalmar, Växjö, Oskarshamn och Västervik som fick en mycket intressant och lärorik dag i ett intressant skogsparti nära Verkebäck. Skogsgruppen i Oskarshamn anordnade kursen med Steve Daurer (skogsbiolog) som ledare. Skogshistorik, hur vi kan se på skogens utseende och variabilitet, signalarter, olika sorters lågor, rötade lågor är mer värdefulla ur artsynpunkt än vindfällda mm. Vi såg många nedfallna grenar efter snön för ett par veckor sedan. Mycket trevlig och lärorik dag!


Tjustledsmöte!
Mikael Söderström inledde med en bildvisning från övernattningar både sommar och vinter.
Sen hade vi den årliga genomgången av ledsträckorna och föreningen bjöd sedvanligt på kaffe, butterkaka och småkakor i gemytlig samvaro.

På naturum den 25/10 samlades 23 personer för att lyssna på Börje Gunnevik.

Hans stora intresse , kunskap och kärlek till vårt landskapsdjur lyckades han väl förmedla på ett mycket intressant och underhållande sätt.
Efter att ha lyssnat på hans olika berättelser, sett hans bilder och filmer och annat åskådningsmaterial fick vi mycket kunskap och förståelse för uttern.
Nu vet vi bl.a.
att den är fridlyst
att den är kronans vilt ( måste rapporteras till polisen vid skada eller död )
att 35% av dödsfallen sker pga. trafikolyckor
att det finns ca 3500 uttrar i hela landet
att den är svagt ökande men fortfarande nära hotad
att den blir c:a 6 år gammal
att hanen väger 9 -10 kg , honan lite mindre
att honan får 1 -2 ungar , som följer henne i ett år
att den lever ensam i sitt revir
Detta och mycket mer fick vi veta om vårt landskapsdjur
En givande kväll !


Kvarntorpets naturreservat

Den 2/10 fick vi information om naturvårdsbränning i Kvarntorpets naturreservat. Jerry Svensson gav oss en mycket intressant lektion i hur det går till, vad man vill uppnå, varför och hur det gick just i det här reservatet. Ökad biologisk mångfald är huvudsyftet, granen skall bort, även förnan, och mer lövskog och tallföryngring vill man ska komma efteråt, allt för att gynna insekterna. Vi fick se exempel på brandljud på en tall, det är hur tallen klarar ett brandangrepp, den vallar in skadan och det gör den ändå starkare och mer långlivad. Och hackspettarna trivs i området. Vi hörde eller såg mindre- och större hackspett och spillkråka!


Tjustledsvandring

I söndags den 18/9 gick vi mellan Falla såg och Mösjön.
Nytt var att vandringen var tillsammans med Friluftsfrämjandet.
Det är en vacket sträcka i skogen förbi Hjortens strand och förbi Törnfalls kyrka.
Kul att träffa Friluftsfrämjandet i Västervik!

Vandring i Hultserum

Det blev en härlig vandring i Hultserums naturreservat söndagen den 21/8.
Området ligger i Västerviks kommun på gränsen mot Vimmerby och är 43 hektar stort. Det är naturskyddat sen 2001.
Vi var 13 personer som under ledning av vår kunnige naturguide Mattias Åkessons fick en mycket intressant och lärorik dag.
Under vår rundvandring såg vi riktigt gamla tallar och granar samt många döda träd, stående kallas de torrakor och liggande lågor,
livsviktiga för olika djur, växter och svampar.
Vi passerade en plats där ett veckogammalt åsknedslag hade lett till en mindre eldsvåda. Det hade kunnat sluta riktigt illa med tanke på torkan, men lyckligtvis var brandkåren snabbt på plats.
En göl rundades där vita näckrosor blommade. I kanten av gölen upptäckte vi en liten gul växt, som efter lite experthjälp visade sig heta ” kallgräs” och även ”sileshår” -en köttätande växt- växte i närheten.
Dagen avslutades på Mattias gård, Haghult i Hultserum, där vi fick möta Hälsingefår, Linderödssvin och hönor av rasen Vit Leghorn.
Gamla svenska arter som det är viktigt att bevara.
I hans gårdsbutik fick vi också chans att köpa hem grönsaker och ägg.
En väldigt trevlig utflykt, tack Mattias!

Emil Jensen

Emil Jensens konsert 13 Juli om skogen på Lofta Caffè blev en mycket humoristisk och inspirerande manifestation för miljön och klimatet. Han vill engagera och beröra, inte skamlägga.
Det lyckades han verkligen med!  Han är hedersmedlem i naturskyddsföreningen.
Emil fick stående ovationer av publiken efter föreställningen som avslutades med plantering av ett vårdträd i trädgården.
Här är en video med lite prat och en sång ifrån konserten ”än susar skogen”.

Än susar skogen

Familjeaktiviteterna på Kulbacken 14/7 tillsammans med naturum lockade både västervikare och turister.
De fick bl.a. ta del av ”Tänka långt! Agera nu” en utställning från Naturskyddsföreningen samt testa sina artkunskaper i Naturfalken.
Emil Jensen höll ett tankeväckande anförande inför planteringen av ett vårdträd och avslutade med att sjunga visan ”Än susar skogen”.
Efter åska och hagelskur kunde planteringen genomföras i åsynen av besökare.

De vilda blommornas dag

17 personer vandrade på De vilda blommornas dag 19/6 genom en fantastisk vacker och rik flora i den underbara ängsmiljön på gården Karlsborg i Gissebo. Ägarna, Lars-Erik och Inga-Lena guidade oss. Vi fick se upp så vi inte trampade ner nattvioler, Jungfru Marie Nycklar, månlåsbräken, sträv nejlikrot, kattfötter mm. Förra året räknade de till 1500 orkidèer, de tyckte det var mindre i år men vi såg många! 7 shetlandsponnyer på gården hjälper till att beta markerna. Vilken viktig insats alla på gården gör för den biologiska mångfalden!
En av deltagarna tyckte vi var i paradiset, alla höll med.

Skogsgruppens möte med länsstyrelsen i Kalmar.

Skogsgruppen, som sorterar under NF i Tjust, har bjudit in representanter från naturvårdsenheten i Kalmar för en dialog om skogen i nordöstra Småland. Per Jiborn anordnade mötet och ett tiotal i skogsgruppen diskuterade hur vi bäst ska samordna arbetet med skogs- och artskydd i vår del av länet. Skogsgruppen menar att länsstyrelsens inriktning på lövskog måste breddas till att även omfatta de mycket fåtaliga rester av barrnaturskogarna som finns kvar. Avverkningstakten har varit och är oerhört omfattande på grund av goda virkespriser, vilket fört med sig att många växt- och fågelarter minskat kraftigt. Förutom satsning på så kallade värdekärnor var vi överens om att skogsbruket måste överge det förödande kalhyggesbruket och återgå till ett hållbarare skogsbruk där olika arter kan överleva även en avverkning.
Länsstyrelsen har för första gången på relativt länge tilldelats en betydligt större summa pengar (cirka 54 miljoner) för bildandet av naturreservat och ersättning till markägare som av naturvårdsskäl inte kan avverka som man tänkt. Det är viktigt att reservaten blir relativt stora så att olika organismer kan överleva och kanske sprida sig på sikt! Nu har länsstyrelsen i Kalmar chansen att lämna jumboplatsen i landet för inrättande av naturreservat!
Vi hoppas på en fortsatt dialog och ett samarbete med länsstyrelsen!
För Skogsgruppen/Claes Siöstedt


Underskön vandring i Segersgärde naturreservat!

I samband med Biologiska mångfaldens dag har NF Tjust haft en vårvandring.
Botanisten och fjärilskännaren Stefan Kasselstrand ledde exkursionen genom de prunkande lundmarkerna. Ett trettiotal medvandrare fick lyssna på Stefans kunniga ledning. Vi såg säkert närmare fyrtiotalet växtarter, däribland den vita skogsliljan som har en av sina säkraste platser just vid Segersgärde. Men även kattfot, sårläka, myskmadra, vätteros, rödblära, hässlebrodd, rams- och skogslök, vippärt och vårärt såg vi. Och förstås mängder av Adam och Eva i sluttningen mot Fruberget. Törnsångaren och grönsångaren liksom näktergalen och svarthättan underhöll oss. Markägarna Maria Hässel och Bo Pettersson följde också med på vandringen. Vi avslutade med fika nere vid Gamlebyviken.


Backsippan

I söndags (1/5) såg vi en fantastiskt vacker blomma och plats i Blackstad. Backsippan blommade för fullt, den har sex stora blåvioletta kalkblad, är klocklik, snett uppåtriktad med många ståndare och pistiller. En planta kan bli 100 år. Ann-Sofie Petterson som bor i Blackstad berättade initierat om byn, kyrkan och de många gravarna från yngre järnåldern på Lunds kulle. Kaffet intogs av 18 deltagare högst upp på kullen med utsikt över jordbrukslandskapet, gravarna och backsippor alldeles i närheten.


Internationella bi-dagen 20 maj
Välkommen till biografvisning av filmen på Öland!

Earth Muted


Tjustledsvandring

I söndags (10/4) var vi totalt 9 personer som fick en mycket informativ och kunnig guidning av de ledansvariga Inga-Lena och Lars-Erik Andersson av en del av den vackra första sträckan på Tjustleden från Mörtfors. Mycket blandad natur, mycket lövinslag, ek framförallt. Blåsippa, vitsippa, tussilago, citronfjäril, sorgmantel, knipa, stjärtmes, tofsmes, varggrop, rester efter tjärgrop mm.


Sebastian Kirppu har besökt Skogsgruppen i Tjust!

Skogen vid Hällsjön – Borgberget och Isgölen söder om Ankarsrum framstår mer och mer som ett första klassens fyndområde för ovanliga och skyddsvärda trädsvampar, lavar och mossor. Det betyder att skogen till största delen aldrig har varit kalavverkad. Det finns en sällsynt kontinuitet i trädvegetationen.
Nyligen fick vi besök av rikskände biologen Sebastian Kirppu som hört om traktens fynd. Ett tjugotal intresserade letade vidare efter arter som förhoppningsvis kan bidra till ett skydd av markerna framöver.
Dagens fynd gjorde den unge biologen Alexander Singer från Kalmartrakten. Han fann en karminticka på en tall-låga, sannolikt första fyndet i Småland!! Den kan vara något förbisedd men det hindrar inte att fyndet är anmärkningsvärt! Ek- och vedticka såg vi, vidare ull- och gränsticka, grovticka, blomskäggslav och lunglav, alla indikatorarter för skyddsvärda skogar. Och så en hel del av den alltmer tillbakatryckta orkidén knärot som tillsammans med en och annan grönpyrola visar på markens naturvårdsvärden. Vi har bara kvar små, små rester av den naturskog som ännu för femtio år sedan täckte ganska betydande arealer av södra Sveriges bondeskogar. Hoppas alla de här fynden kan hjälpa oss att det blivande reservatet kring Borgberget kan bli större!
Är du intresserad av att gå med i Skogsgruppen, hör av dig till SNF i Tjust eller Tjust fågelklubb!
För Skogsgruppen i Tjust
Claes Siöstedt


Söndagen 13 mars hade specialisterna och skogsbiologerna Erland Lindblad från Virserum och Steve Daurer bjudits in. Vi besökte ett avverkningshotat skogsområde söder om Ankarsrum med mycket höga naturvärden. Under de sex-sju timmarna vi strövade runt fann vi såpass exklusiva arter som kötticka, ullticka och gräddticka, liksom gullgröppa och lunglav. Så spännande att få lära sig tekniken att leta ”på de rätta ställena” under gran- och tall-lågor eller uppe i träden.
Förutom medlemmar i nybildade skogsgruppen anslöt också kunniga fältbiologer från Kalmar och Linköping.
Trevligt hade vi också! Och det är inte alls försent att komma med i skogsgruppen – hör av dig till Claes Siöstedt, SNF i Tjust (almalbali@hotmail.se) eller Magnus Kasselstrand, Tjust fågelklubb (magnus.kasselstrand@gmail.com).