Tjustleden

Tjustleden är en vandringsled i Västerviks kommun, anlagd och underhållen av ideella krafter i Naturskyddsföreningen i Tjust.

Vandringsleden ansluter till Ostkustleden i söder och Östgötaleden i norr. Tjustleden erbjuder vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser i skog och kulturmark. Den passerar intressanta fornlämningar och sevärdheter och för vandraren längs sjöstränder och genom gammal kulturbygd.

Karta TjustledTjustleden är totalt ca 200 km lång. Den är indelad i nio etapper som vardera är en lämplig dagsetapp. Vid varje etappmål finns skärmskydd för övernattning.

Etappbeskrivningar med sevärdheter m.m. finns för varje etapp. De är kompletterade med en digital karta.  Där finns även en förteckning över alla kommunens övriga kortare vandringsleder med. All annan information, anslutande vägar, råd var man kan ta dricksvatten m.m. kan du hitta HÄR!

Boken där Tjustleden är i fokus, med dess natur och kultur – heter ”Vandringar i Tjust” utkom i oktober 2003 men behandlar ämnen som fortfarande är aktuella. Den kan du beställa genom att ta kontakt med våran kassör om du behöver få den skickad. Priset är då 120 kr + postens avgifter. Har du möjlighet att hämta i Västervik är det enklast att köpa den på Västerviks museum på Kulbacken eller i Hultgrens bokhandel, Västervik. Pris: c:a 120 kr.