Tjustleden

Tjustleden är en vandringsled i Västerviks kommun, underhållen av engagerade ledmedarbetare i Naturskyddsföreningen i Tjust.

(Observera att det är 3 flikar om Tjustleden här i toppmenyn!)

Vandringsleden ansluter till Ostkustleden i söder och Östgötaleden i norr. Tjustleden erbjuder vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser i skog och kulturmark. Den passerar intressanta fornlämningar och sevärdheter och för vandraren längs sjöstränder och genom gammal kulturbygd.

Karta TjustledTjustleden är totalt ca 200 km lång. Den är indelad i nio etapper som vardera är en lämplig dagsetapp. Vid varje etappmål finns skärmskydd för övernattning.

Etappbeskrivningar finns för varje etapp. Dessa består av ett A4-blad med en skiss över sträckningen, information om anslutande vägar etc. samt en beskrivning av sevärdheter m.m. längs sträckan. Se underflik här i toppmenyn.

Etappbeskrivningarna kan även hämtas t.ex. på Västerviks turistbyrå eller på ditt lokala bibliotek. Där finns också broschyren ”Vandra i Västerviks kommun”, där etappbeskrivningarna för leden också ingår. Där är även kommunens alla vandringsleder med.

Boken där Tjustleden är i fokus, med dess natur och kultur – heter ”Vandringar i Tjust” och utkom i oktober 2003 och behandlar ämnen som fortfarande är aktuella. Den kan du beställa genom att ta kontakt med kassören om du behöver få den skickad. Priset är då 60 kr + postens avgifter. Har du möjlighet att hämta i Västervik är det enklast att köpa den på Västerviks museum på Kulbacken eller i Hultgrens bokhandel, Västervik. Pris: C:a 120 kr.