Program

Program för hösten 2022 fram t.o.m årsmötet 2023
Alla, även icke medlemmar, är mycket välkomna på alla våra aktiviteter!


2/10 Vandring i Kvarntorpets naturreservat
Jerry Svensson vid Länsstyrelsen i Kalmar län är skötselansvarig för Kvarntorpets naturreservat, som ligger på Norrlandet mellan Västervik och Gamleby norr om Segersgärdes gård (skyltat från Norrlandsvägen). Det är ca 1 km till parkeringen från avfarten. På vår vandring i reservatet kommer han att beskriva hur en naturvårdsbränning går till och hur man jobbar i länet med naturvårdsbränningar som skötselmetod. Han vill också informera om vilka resultat i form av naturvärden man vill se efter åtgärd.
Ta med fika!
Tid: söndag 2/10 kl.11.00
Kontakt: Gunilla Nilsson tel.070-670001


25/10 Utter – Smålands landskapsdjur


Många års spårning och spaning efter utter har lett fram till att Börje Gunnevik började föreläsa om detta fantastiska djur. Han berättar och visar med sina bilder och filmer om uttern i dess olika livsmiljöer. ”Lutter” (hans monterade utter), klappskinn, skalle, utterspillning m.m. får vi också ta del av. I föreläsningen får vi även veta vad som görs för att bevara arten.
Samarrangemang med naturum.
Fika till självkostnadspris: 30 kr
Tid: tisdag 25/10 kl. 18.30 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Kontakt: Kristina Nordin tel.070-3046041


8/11 Skötselmöte Tjustleden


Sedvanligt möte för alla sträckansvariga för föreningens vandringsled, där vi går igenom ledens status. Andra intresserade som kan tänka sig pröva på, titta till och sköta en sträcka är också välkomna!
Samarrangemang med naturum.
Vi bjuder på fika.
Tid: tisdag 8/11 kl.18:00 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Kontakt: Michael Söderström tel.073-0918686, michael.soderstrom@live.se


29/11 Sjumilaskogen (film 61 min av fotografen Tor L Tuorda)


Filmen Sjumilaskogen är en vacker film om den riktiga skogens väsen och värden för människor, djur och växter. Fokus är på Pärlälvens fjällurskogs naturreservat i Jokkmokk och Tjeggelvas naturreservat i Arjeplog. I filmen skildras de samiska spår från äldre tider som endast går att hitta i den riktiga skogen. Forskare intervjuas om värdet av stora sammanhängande skogsområden för den biologiska mångfaldens långsiktiga överlevnad.
Efter filmen blir det diskussion under ledning av Per Jiborn.
Samarrangemang med naturum.
Fika till självkostnadspris: 30 kr
Tid: Tisdag 29/11 kl.18.30 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Kontakt: Patrik Waernbaum tel.070-4613616


31/1 Smålands märkligaste platser, Kalmar län
Fyra platser i Kalmar län som alla har en unik och spännande historia och några kan t.o.m betraktas som världsunika. Ett bildspel på sammanlagt 53 minuter med bilder, film, speakerröst, effektljud och musik presenterat av fotografen Leif Sylvan. Några ledord till platserna: ”ett märkligt fortskaffningsmedel”, ”högre än Eiffeltornet”, ”simmade för sitt liv över Öresund”, ”huvudpersonen har tyvärr sedan länge passerat ”bäst-före”-datum”. Tid för frågor, funderingar och diskussion.
Samarrangemang med naturum.
Fika till självkostnadspris: 30 kr
Tid: tisdag 31/1 2023 kl.18.30 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Kontaktperson: Arne Nordin tel.070-3786838


14/3 Årsmöte Naturskyddsföreningen i Tjust och filmvisning


Efter årsmötesförhandlingar blir det filmvisning. Det är Patrik Waernbaums film,”Solitärbifilmen”, som vi får se. Våra honungsbin är de släkt med solitärbin? Ett solitärbi kanske bara lever några veckor, födosöker inom 300 meter och hur har de mat hela vintern? Det och mycket annat får vi svar på i Patriks film om solitärbin. Han pratar i föredraget även om den positiva förändring i människors förståelse av biologisk mångfald som skett de senaste årtiondena och insikten att allt levande behövs för att jorden ska överleva.
Samarrangemang med naturum.
Föreningen bjuder på fika.
Tid: tisdag 14/3 kl.18:30 Plats: naturum Västervik, Kulbacken