Program

Här kommer läggas ut info om kommande aktiviteter och inskickade eventuella referat från genomförda aktiviteter.
Mer programaktiviteter kommer, men nu utan postutskick! (Mer info om det längst ner på sidan.) Så håll koll HÄR ochföreningens Facebook!
OBS: Facebookredaktören meddelar att för tillfället fungerar inte föreningens facebooksida, men man jobbar på problemet!

Ett tips såhär på eftersommaren när du kanske är lite mätt på stranden och hängmattan: Kolla in naturum Västerviks sommarverksamhet, som ännu något pågår en tid! (Nedan under ”Andra tips utanför programmet”)

Inbjudan till Länsstämma söndagen 4 oktober

Länsförbundets stämma kommer gå att deltaga i via internet på Studiefrämjandet, Repslagargatan 5 i Västervik, med start kl. 9:30.
Det bjuds på kaffe och butterkaka m.m. när man kommer och lunch vid 12-tiden som avslutning.

Den planerade svampexkursionen söndag 20 oktober INSTÄLLD

Claes Siöstedt meddelar att den tyvärr inte blir av. – Det finns visserligen en del stensopp i markerna, likaså stolt fjällskivling men tanken med en exkursion är ju att man ska lära sig ett antal olika sorter och det går inte i år p.g.a. torkan. Vi försöker nästa höst igen!

30 augusti avtäcktes Stig Westers minnesmärke vid Valstad kvarn

Foto: Larsgunnar Nilsson

Stig Wester. Foto: Axel von Arbin.

Stig Westers var en av initiativtagarna inom Naturskyddsföreningen i Tjust till skapandet av Tjustleden. Han var också inom Tjust ornitologiska förening (föregångare till nuvarande Tjust fågelkubb) flitig ringmärkare med fascination för strömstarar. När han gick ur tiden 2017 så skänktes minnesgåvor som Naturskyddsförening i Tjust administrerat. Tillsammans med Tjust fågelklubb har vi genom en arbetsgrupp kommit överens om att sätta upp en minnes- och informationstavla på en av hans älsklingsplatser, vid Valstad kvarn. Den informerar om Stigs stora naturengagemang, Tjustleden och strömstarar. I ån finns fortfarande en säker plats för strömstarar och här går Tjustleden förbi, nu med ett etappmål och vindskydd c:a 100 meter nedströms kvarnen. Själva Valstad kvarn är ett kulturminnesmärke och byggnaderna och kvarntomten ägs genom en donation av Västerviks museum och är tillgänglig för allmänheten som utflyktsmål. Alldeles bredvid kvarnen finns ett rastplatsvindskydd och i området 2 kortare naturslingor.
Tavlan har, förutom själva tryckningen, tillkommit helt och hållet av medlemmar i de två naturföreningarna. Texter, portträttbilder och layout av Axel von Arbin, Bo Lewander, Magnus Kasselstrand, Larsgunnar Nilsson och Stig själv (bilder). Skylthållaren i smide är gjord av Rabbe Palm.

Tomas Edmark, Borsnäs, länsförbundets naturvårdsprismottagare 2020!
Välförtjänt – grattis Tomas!

På de Vilda blommornas dag, söndag 14 juni, överlämnades priset till Tomas på släktgården Borsnäs, mellan Björnsholm och Överum. Det är här vi årligen firar Ängens dag med slåttergille första söndagen i augusti. Välkommen då! (Klicka på de 3 länkarna nedan för att se mer!)

 

1. Prismotiveringen.

Tomas Edmark (till vänster) tar emot årets naturvårdspris på plats i Borsnäs från Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Utdelare var Jan Herrmann, länsförbundets sekreterare och ordförande i priskommitén. (Foto: Michael Söderström.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjedagen för lokala friluftsföreningarna vid Marsbäcken 21 september blev välbesökt.
16 föreningar som har med uteliv att göra i Tjust visade upp sig. Vår förening hade många besökare under den soliga dagen. Patrik (som gjort den korta filmen nedan), Michel och Bo var där för föreningen och mötte allmänheten.

 

Se Patriks 3-minutersfilm med glimtar från föreläsningen 29/9 om bin och honung. Föreläsare var örtterapeuten Alexandra De Pauli, känd från bl.a. SVT-programmet ”Strömsö”. I ett kommande Strömsö blir det mer om honungens alla användningsområden, likaså i kommande nummer av biodlarnas rikstäckande tidning (”Bitidningen”?). 75 personer lyssnade på den intressanta föreläsningen. 
Se vår natur! Den skulle inte se ut så här om vi inte haft våra bin och andra insekter. Att man hitta honung i pyramiderna, fullt ätbar, 5000 år gammal är nog allmänt känt, men att honung också har en massa ”undergörande” egenskaper är det nog inte alla som vet. Den är bakteriedödande, inflammationshämmande och kan läka inflammerade svårläkta sår och mycket annat.

 

Andra tips utanför programmet:

Naturum Västervik på Kulbacken har sommaren 2020-års verksamhet igång ännu en tid! All verksamhet är utomhus och kostnadsfri; utställningar (bl.a. en miniutställning om silltrut och skräntärna) och vid efterfrågan guidningar om bl.a. livet i vattnet, eventuella stadsnära naturreservatets strövstigar, lite Västervikshistoria och ängars, bins och andra pollinerande insekters betydelse. 
Se naturums hemsida!

 

 

 

FridaysForFutureVästervik (FFF) gör nu under Coronapandemin ett uppehåll i klimatsamlingarna på Stora torget i Västervik. Men se mer info på FFF:s Facebook! Även VT-reportage.


Är du skogsintresserad och vill vara med i en skogsgrupp?

Upprop har gjorts på föreningens Facebooksida. Vi planerar starta upp efter sommaren med en kursdag och exkursion. Är du intresserad så kontakta:
michael.soderstrom@live.se
Bilden: Skogsbiologen Sebastian Kirppu, Malung, berättar om värdefull skog under en exkursion vid en skogskonferens i Tuna ordnad av Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Sebastian har även varit och föreläst för oss. (Foto: Michael Söderström)

Lördag 6 oktober 2017 var det invigning av nya natur- och kulturområdet kring våtmarken vid Västerviks infart. Det finns informationskylt och strövstigar vid Hermanstorp och informationsskylt och stig till fågeltorn vid Kejsarlund.
Mer info här!

Tjust fågelklubb har ett antal intressanta programpunkter närmaste tiden. Se deras hemsida och program här för mer info!

Natursnokarna har nu etablerat sig i Gamleby! En kurs för nyfikna barn och föräldrar startade där under våren 2016 och det kan bli fortsättning vid intresse. Se mer info här!
Oskars hela telefonnummer har fallit bort på affischen. Det är 070-858 94 02.
Naturskyddsföreningens natursnokarna är ett mycket bra initiativ Oskar och Cecilia startat upp! Det finns kanske fler som är intresserade att även på andra platser i kommunen starta Natursnokar? Se då under länken här ovan och hör gärna med Oskar och Cecilia hur de gjorde!
Programblad, tryck och portokostnaderna tenderar sluka hela medlemsavgiften. Och tidsmässigt hårt ansatt tapper styrelseskara. Föreningen har därför beslutat övergå till information via föreningens hemsida och Facebook (FB). Kompletterat med lokaltidningsannonser (Västervikstidningen) för vissa programpunkter. De som eventuellt inte har tillgång till egen dator/smartphone får ta hjälp av någon som har, eller t.ex. bibliotekens datorer för programutskrift. Vi måste ju ha pengar till själva verksamheten och har valt hemsidan som huvudsakligt forum för information. Kompletterat med något enklare FB där även alla kan göra inlägg, men som dock inte alla har eller vill ha. Glöm inte att kolla här på hemsidan och på FB för sena programändringar eller programtillägg och tips!