Program

Program från September – mars 2024

Alla även icke medlemmar är mycket välkomna på alla våra aktiviteter!
Obs! Det kan komma till ytterligare aktiviteter och de kommer då att meddelas via mail, FB och hemsidan. Om du vill samåka, eller ha skjuts, ring kontaktpersonen! Samma vid specialkost.


17/9 Matsvampar – exkursion

Höstens svampexkursion kommer att ledas av kunniga Brita Jillehed.
Ta med svampkorgen och fika och följ med ut i skogen!
Om det blir för torrt väder och svampbrist meddelar vi via mail, FB och hemsidan.
Samåkning från Biltemas parkering där vi träffas kl.10
Tid: söndag 17/9 kl.10
Kontakt: Claes Siöstedt tel.072-7040219

 


30/9 Skogsmöte: Dialog med Södra Skogsägarna Vimmerby om utmaningar och
möjliga vägar framåt för valda teman i skogen

Södra skogsägarnas förtroenderåd i Vimmerby kontaktade Naturskyddsföreningen i Tjust i början av året för att få till en lokal dialog om natur och skogsbruk.
Tanken är just att skapa en dialog om utmaningar och möjliga lösningar.
Under våren har vi haft flera träffar och vi har enats om fyra teman för våra diskussioner:
* Vatten ( kantzoner )
* Biologiskt mångfald ( Vad behöver djur och växter för miljö? ) / Viltpåverkan
* Certifiering ( avsättningar )
* Framtidsspaning ( klimatpåverkan, produktutveckling )
Naturskyddsföreningen och Södra Skogsägarna Vimmerby bjuder sina medlemmar för att delta i en konstruktiv dialog. Vi vill gärna se att så många som möjligt kommer och bidrar.
Välkomna! Tid: lördag 30/9 kl.10 – 12.30 Plats: Hängesten
Vägbeskrivning: Kör på vägen mellan Odensvi – Blackstad och vid byn Karrum svänger du ner på en grusväg i den skarpa kurvan mellan en gammal ladugård som står precis vid vägen och ett stort vitt boningshus. Höger om du kommer från Odensvi.
Kontakt : Anders Valeskog tel.073-8412570


14/10 Pilgrimsvandring

Tänker vi någon gång på hur många sjöar och vilken underbar natur vi har här i Tjust? På en drönarbild från Kårby kan man se 25 sjöar!
Idag vandrar vi runt en av dem, Älmaren , dryga milen. Rördrommen har hörts här.
Lommen häckar här så vem vet vad vi får uppleva.
Det är ett samarbete med Svenska kyrkan och vandringen leds av Märtha Blomberg.
Glöm inte matsäcken!
Tid: lördag 14/10 kl. 9 Vi träffas vid Skaftekulla vagnsfabrik kl. 9
Vägbeskrivning: På E22 vid Almvik sväng mot Blackstad efter 8 km till höger Skaftekulla.
Kontakt: Patrik Waernbaum tel.070-4613616


15/10 ”Konsten att fotografera fåglar, andra djur och mycket annat”

Ankarsrums fotoklubb inbjuder till föredrag av Brutus Östling, berömd djur- och naturfotograf och författare, som ägnar sitt liv helt åt naturen och dess skönhet.

Ankarsrums fotoklubb

Tid: söndag 15/10 kl.18 Plats: Folkets hus i Ankarsrum

Inträde: 100kr

Kontakt: Leif Sylvan tel 070-593 88 71, leif@sylvansfoto.se


22/10 13 000 år på två timmar

Runt Blackstad och norrut mot Odensvi finns mäktiga isälvsavlagringar med flera deltaplan, åsryggar och dödishålor. I en av dödishålorna ligger en några hektar stor högmosse.
Mossarna i Tjust är få och små och den här mossen är ganska typisk för området. Med hjälp av en enkel och handdriven borr tar vi oss under ledning av Magnus Thelaus, universitetslektor i biologi, ner genom mossens alla utvecklingsstadier meter för meter.
Lagerföljden avslutas av sediment som avsattes i Baltiska issjön framför den retirerande inlandsisen för ca.13 000 år sedan.
Obs! Platsen är delvis svårtillgänglig och man bör kunna ta sig fram i ospårad terräng.
Anmälan krävs och görs till kontaktpersonen.
Samåkning från Biltemas parkering där vi träffas kl.10.00.
Tid: söndag 22/10 kl.10
Kontakt: Claes Siöstedt tel.072-7040219


6/11 Skötselmöte Tjustleden

Sedvanligt möte för alla sträckansvariga för föreningens vandringsled, där vi går igenom ledens status. Andra intresserade som kan tänka sig pröva på, titta till och sköta en sträcka är också välkomna!
Samarrangemang med naturum, Västervik.
Vi bjuder på fika. Tid: måndag 6/11 kl.18 Plats: naturum Västervik, KulbackenKontakt:
Michael Söderström tel. 073-0918686, michael.soderstrom@live.se


14/11 Lodjur

Kom och se lodjuren i Patrik Waernbaums film, lyssna på föredraget och diskutera om vi ska ha lodjursjakt i Kalmar län eller inte!
2023 beviljades ett rekordstort antal licensjakter i Kalmar län, näst mest i hela landet.
Vad motiverar denna rekordstora avskjutning? Är lodjuret ett hot mot människan eller hennes djur? Hur många lodjur vill vi ska skjutas 2024 och får man ens lov att skjuta ett fridlyst djur? Vad kan vi göra?
Samarrangemang med naturum Västervik.
Fika till självkostnadspris: 30kr
Tid: tisdag 14/11 kl.18.30 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Kontakt: Patrik Waernbaum tel.070/4613616


23/1 Är södra Sveriges största nationalpark på väg att ta form?

Hornsö ekopark är en av norra Europas värdefullaste skogar.
Länsstyrelsen listar idag över 400 rödlistade arter i området som utreds som möjlig framtida nationalpark, något som Naturskyddsföreningen här i östra Småland har jobbat för i flera år.
Den senaste tiden har intresset, diskussionerna och engagemanget ökat. I våras genomfördes ett kunskapsseminarium om svart stork, som häckade i dessa trakter för hundra år sedan. Visioner och drömmar om ett småländskt vildmarksområde börjar nu spira hos allt fler. Per Jiborn från länsförbundets styrelse berättar mer om skogarna längs Alsterån väster om Mönsterås. Ett relativt orört område, som kan bli södra Sveriges största landbaserade nationalpark.
Samarrangemang med naturum, Västervik
Fika till självkostnadspris: 30kr
Tid: tisdag 23/1 kl.18.30 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Kontakt: Kristina Nordin tel.070-3046041


6/2 Återvinn och laga dina kläder!

Välkommen! Naturskyddsföreningen är på plats på Stadsbiblioteket. En aktivitet för alla som vill ha hjälp med att laga ett plagg.
Ta med det plagg du behöver fixa t.ex. laga ett hål, sy i en knapp. Du kommer att få lära dig fallskärmslagning och sashiko under ledning av Liz Petersson på Stadsbiblioteket.
Samarrangemang mellan NF Tjust och Stadsbiblioteket
Tid: tisdag 6/2 mellan kl.15 – 19 Plats: Stadsbiblioteket
Kontakt: Kristina Nordin tel.070-3046041


12/3 Årsmöte Naturskyddsföreningen i Tjust

Efter årsmötet kommer Markus Nord från naturum att berätta om Loftaån under rubriken ”Livet under ytan”.
Loftaåns vatten slingrar sig genom landskapet på sin väg från nordligaste delarna av kommunen och ut i havet vid Vinö glo. Under ytan döljer åns vatten flera anonyma arter och några är bland Europas mest hotade arter. Längs vattnets väg gör vi nedslag och bekantar oss med några av dess arter.
Samarrangemang med naturum Västervik.
Tid: tisdag 12/3 kl.18:30 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Föreningen bjuder på fika. Välkommen!