Program

Här kommer läggas ut info om kommande program och inskickade eventuella referat från genomförda aktiviteter.
Oftast ävenföreningens Facebook.


Länsstyrelsen guideprogram för 2021 har nu lite sent kommit med guidningar från 1/6 och framåt.
Bl.a. med en floravandring vid Marströmmen/Mörtfors naturreservat 3 augusti.
Se under ”Andra tips utanför programmet” längre ner på sidan!


Borsnäs-slåtter. Foto: Michael Söderström,

ÄNGSSLÅTTER I BORSNÄS SÖNDAG 1 AUGUSTI 2021
Vi startar kl. 10 och hjälper Tomas Edmark med den fina slåtterängen han skapat.
Ta med egen lie eller räfsa. Och medtag kaffe eller liknande givetvis. Rasten under den stora eken är alltid efterlängtad när vi jobbat en stund!
Små pilar visar vägen mot Borsnäs från gamla vägen Björnsholm-Överum.
Samarrangemang Naturskyddsföreningen i Tjust och Lofta hembygdsförening.
Kontaktperson: Gunilla Nilsson, tel: 070-670 00 13


KULTURLANDSKAPET STENSJÖ BY 4 SEPTEMBER
Hur  fungerade samspelet mellan åkermarkerna och den omgivande naturen för flera hundra år sen?? Idag är jordbruket en produktionsindustri  där oftast målet är så hög avkastning som möjligt(!) — men  här i Stensjö finns en småländsk skogsby bevarad med den omgivande landskapet fortfarande i hävd. Kungliga vetenskapsakademin äger och driver verksamheten. Tillsyningsmannen Hans Nilsson har lovat guida oss runt en och en halv timme och besvara alla våra frågor. Läs mer på deras hemsida, där finns också en bra vägbeskrivning: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besoksmal/kulturmiljoer/stensjo-by.html
Detta är en aktivitet genom Kalmar länsförbund som Torsåskretsen har initierat och som vi i Tjustkretsen får hänga med på. Undrar ni över samåkning eller något annat så kontakta Patrik Waernbaum, 070-4613616, patrik@aramisfilm.com
Anmälan före 28 augusti. Vi träffas kl. 10.30.  Guidningen börjar kl.11.00. Begränsat antal platser, så anmäl i god tid till: kerstin.bergkvara@telia.com eller 070-916917

Lungört. Foto: Fristrom, Naturskyddsföreningen.

DE VILDA BLOMMORNAS DAG 2021
Det blir ingen blomstervandring denna dag med guide i Västervik i år pga pandemin.
Men… botaniska aktiviteter kan du ha på egen hand eller tillsammans med några vänner.
Vilda växter finns över allt i vår vackra natur. Du kan t ex kryssa sommarblommor genom att
ladda ner en PDF fil till din mobil. Eller ta bilder på växter och lägga upp på
facebook/instagram.
Läs mer på De vilda blommornas dags hemsida https://dvbd.se/

 


Årsmöte/ Ordinarie stämma 2021

Naturskyddsföreningen i Tjust

2 maj 2021 kl. 17.30

Plats:  Via webb!: Anslutning till stämman via Zoom med länken (kopiera och klistra in i web-läsaren) eller enbart med meeting ID om du har appen – vid problem ring 070-3786838 (Arne Nordin) Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99375450628 Meeting ID: 993 7545 0628
OBS:
Koppla upp med länken så allt fungerar i god tid innan mötesstart 17:30. Anslutning kan ske från kl.17:00.
Nedan finns årsmöteshandlingarna (Länkar att klicka på.):
Dagordning
Balansräkning
Resultaträkning
Förslag ledamöter
Stadgar – förslag
Verksamhetsberättelse
Tillägg till verksamhetsberättelse
RevisionsrapportExploateringsplanerna vid Kårö by, Loftahammar är skrinlagda
I fredagens Västervikstidning (13/11) fanns en liten artikel att uppstyckning av 20-tal tomter i skärgårdsbyn Kårö i norra kommundelen stoppas av kommunen.
Bl.a. för att det framkom att det fanns lokalt motstånd mot exploateringen. Bl.a. vår förening hittade vid en snabbinventering fler rödlistade arter, framförallt lavar och trädsvampar, säger Claes Siöstedt och fortsätter: ”Det är således flera instanser som hjälpt till att avstyra exploateringsplanerna, däribland Naturskyddsföreningen! En liten seger för naturvården i kommunen som vi bör uppmärksamma!”
Föreningen kan göra skillnad!

Lördagen den 7/11 gjorde vi en härlig höstvandring på Tjustleden i kombination med gröna Gladhammarsleden.

Rundslingan blev då totalt 12 km med start och mål i Lunds by och tog c:a 5 timmar. Vi promenerade nämligen i ett lugnt tempo och gjorde flera intressanta stopp på vägen samtidigt som vi njöt av det vi upplevde. T.ex fågeltornet vid sjön Tolen och två jättegrytor i närheten av Annerössle, där den ena var 1 meter djup. Vi passerade en tjärdal, ett stort bronsåldersröse vid Ekenäs och en förhistorisk båtgrav på stranden vid Tjursbosjön .
Förutom härliga naturupplevelser i varierande naturtyper fick vi också kulturhistoria till livs. Dessutom lite ledskötselråd. Det blev en mycket givande dag tillsammans med mycket kunnigt och trevligt sällskap. Vid uteaktiviteter är det lite lättare hålla Coronaavstånd. Passa på nästa gång när det annonseras på hemsidan!

Text: Kristina Nordin.  Foto: Kristina Nordin, förutom grindstolpen, Michael Söderström och rastbilden, Arne Nordin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 augusti avtäcktes Stig Westers minnesmärke vid Valstad kvarn

Foto: Larsgunnar Nilsson

Stig Wester. Foto: Axel von Arbin.

Stig Wester var en av initiativtagarna inom Naturskyddsföreningen i Tjust till skapandet av Tjustleden. Han var också inom Tjust ornitologiska förening (föregångare till nuvarande Tjust fågelkubb) flitig ringmärkare med fascination för strömstarar. När han gick ur tiden 2017 så skänktes minnesgåvor som Naturskyddsförening i Tjust administrerat. Tillsammans med Tjust fågelklubb har vi genom en arbetsgrupp kommit överens om att sätta upp en minnes- och informationstavla på en av hans älsklingsplatser, vid Valstad kvarn. Den informerar om Stigs stora naturengagemang, Tjustleden och strömstarar. I ån finns fortfarande en säker plats för strömstarar och här går Tjustleden förbi, nu med ett etappmål och vindskydd c:a 100 meter nedströms kvarnen. Själva Valstad kvarn är ett kulturminnesmärke och byggnaderna och kvarntomten ägs genom en donation av Västerviks museum och är tillgänglig för allmänheten som utflyktsmål. Alldeles bredvid kvarnen finns ett rastplatsvindskydd och i området 2 kortare naturslingor.
Tavlan har, förutom själva tryckningen, tillkommit helt och hållet av medlemmar i de två naturföreningarna. Texter, porträttbilder och layout av Axel von Arbin, Bo Lewander, Magnus Kasselstrand, Larsgunnar Nilsson och Stig själv (bilder). Skylthållaren i smide är gjord av Rabbe Palm.


FridaysForFutureVästervik (FFF) har uppehåll i fysiska samlingar på Stortorget i Västervik p.g.a. bl.a Coronaviruset.  Se nedan under ”Andra tips utanför programmet”.


Tomas Edmark, Borsnäs, länsförbundets naturvårdsprismottagare 2020!
Välförtjänt – grattis Tomas!

På de Vilda blommornas dag, söndag 14 juni, överlämnades priset till Tomas på släktgården Borsnäs, mellan Björnsholm och Överum. Det är här vi årligen firar Ängens dag med slåttergille första söndagen i augusti. Välkommen då! (Klicka på de 4 länkarna nedan för att se mer!)

 

1. Prismotiveringen.

Tomas Edmark (till vänster) tar emot årets naturvårdspris på plats i Borsnäs från Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Utdelare var Jan Herrmann, länsförbundets sekreterare och ordförande i priskommitén. (Foto: Michael Söderström.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjedagen för lokala friluftsföreningarna vid Marsbäcken 21 september blev välbesökt.
16 föreningar som har med uteliv att göra i Tjust visade upp sig. Vår förening hade många besökare under den soliga dagen. Patrik (som gjort den korta filmen nedan), Michel och Bo var där för föreningen och mötte allmänheten.

 

Se Patriks 3-minutersfilm med glimtar från föreläsningen 29/9 om bin och honung. Föreläsare var örtterapeuten Alexandra De Pauli, känd från bl.a. SVT-programmet ”Strömsö”. I ett kommande Strömsö blir det mer om honungens alla användningsområden, likaså i kommande nummer av biodlarnas rikstäckande tidning (”Bitidningen”?). 75 personer lyssnade på den intressanta föreläsningen. 
Se vår natur! Den skulle inte se ut så här om vi inte haft våra bin och andra insekter. Att man hitta honung i pyramiderna, fullt ätbar, 5000 år gammal är nog allmänt känt, men att honung också har en massa ”undergörande” egenskaper är det nog inte alla som vet. Den är bakteriedödande, inflammationshämmande och kan läka inflammerade svårläkta sår och mycket annat.

 

Andra tips utanför programmet:

 

Länsstyrelsens guideprogram finns nu HÄR!

 

Naturum Västervik på Kulbacken under Coronarestriktionerna: All verksamhet är utomhus.
Se info på: naturums hemsida!

 

 

 

 


Fridays For Future (FFF) har under Coronapandemin uppehåll i klimatsamlingarna på Stora torget i Västervik.  Info på FFF:s Facebook! Även VT-reportage.Är du skogsintresserad och vill vara med i en skogsgrupp?

Upprop har gjorts på föreningens Facebooksida. Vi planerar starta upp efter sommaren med en kursdag och exkursion. Är du intresserad så kontakta Carl Nygren: skogsvandraren(at)outlook.com
Bilden: Skogsbiologen Sebastian Kirppu, Malung, berättar om värdefull skog under en exkursion vid en skogskonferens i Tuna ordnad av Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Sebastian har även varit och föreläst för oss. (Foto: Michael Söderström)

Lördag 6 oktober 2017 var det invigning av nya natur- och kulturområdet kring våtmarken vid Västerviks infart. Det finns informationskylt och strövstigar vid Hermanstorp och informationsskylt och stig till fågeltorn vid Kejsarlund.
Mer info här!

Tjust fågelklubb har ett antal intressanta programpunkter närmaste tiden. Se deras hemsida och program här för mer info!

Natursnokarna har nu etablerat sig i Gamleby! En kurs för nyfikna barn och föräldrar startade där under våren 2016 och det kan bli fortsättning vid intresse. Se mer info här!
Oskars hela telefonnummer har fallit bort på affischen. Det är 070-858 94 02.
Naturskyddsföreningens natursnokarna är ett mycket bra initiativ Oskar och Cecilia startat upp! Det finns kanske fler som är intresserade att även på andra platser i kommunen starta Natursnokar? Se då under länken här ovan och hör gärna med Oskar och Cecilia hur de gjorde!
Programblad, tryck och portokostnaderna tenderar sluka hela medlemsavgiften. Och tidsmässigt hårt ansatt tapper styrelseskara. Föreningen har därför beslutat övergå till information via föreningens hemsida och Facebook (FB). Kompletterat med lokaltidningsannonser (Västervikstidningen) för vissa programpunkter. De som eventuellt inte har tillgång till egen dator/smartphone får ta hjälp av någon som har, eller t.ex. bibliotekens datorer för programutskrift. Vi måste ju ha pengar till själva verksamheten och har valt hemsidan som huvudsakligt forum för information. Kompletterat med något enklare FB där även alla kan göra inlägg, men som dock inte alla har eller vill ha. Glöm inte att kolla här på hemsidan och på FB för sena programändringar eller programtillägg och tips!