Program

Program från mars – augusti 2023

Alla även icke medlemmar är mycket välkomna på våra aktiviteter!

Om du vill samåka, eller ha skjuts, hör av er till kontaktpersonen! Samma vid specialkost.


18/6 De vilda blommornas dag

Botanist Stefan Kasselstrand guidar oss i år i Svarteströms rika lundvegetation. Först stannar vi på en parkeringsficka på vänstersidan av vägen strax innan avfarten mot Läppebo för att titta på bl.a. skogssvingel.
Ta med fika!
Vägbeskrivning: Kör riksväg 40 mot Ankarsrum, ta till vänster på väg 786 mot Gustavsberg och fortsätt sedan till vänster vid skylt till Svarteström strax före Ankarsrum.
Tid: söndag 18/6 kl.10.00 vid parkeringsfickan
Kontakt: Gunilla Nilsson tel. 070-670 00 13


6/8 Ängsslåtter i Borsnäs

Vi hjälper Tomas Edmark med lieslåtter på hans gamla vackra släktgård.
Ta gärna med egen lie och/eller räfsa och naturligtvis fika som vi intar under den stora eken.
Små pilar visar vägen mot Borsnäs från gamla vägen Björnsholm – Överrum.
Samarrangemang med Lofta Hembygdsförening.
Tid: söndagen 6/8 kl. 10.00
Kontaktpersoner: Michael Söderström tel. 073-0918686, Bo Lewander tel. 070-343 47 07 och Hans Ålund tel. 070-632 77 26