Program

Program hösten 2021

Våtmarker i Västerviks kommun 6/10
Kommunens agronom Dennis Wiström berättar om strategier bakom att skapa våtmarker för
att förhindra kväve och fosforläckage från åkermark samtidigt som den biologiska mångfalden
gynnas. Samarrangemang med naturum Västervik och Tjust fågelklubb.

Tid: Onsdag 6/10 kl.18:30- 21:00 Plats: Naturum Västervik.

Kontakt: Larsgunnar Nilsson – Tjust fågelklubb. 070-523 35 39

Testa Naturfalken utanför Naturum Västervik 10/10
Lär dig mer om arter och sätt dina naturkunskaper på prov! Naturfalken är som ett simborgarmärke
i artkunskap för alla åldrar. Öka dina kunskaper om naturen på ett kul sätt!
Den här dagen visas också en film och hålls ett föredrag om Östersjön med Martin Emtenäs
i ett samarrangemang med Länsstyrelsen och naturum i Kalmar län.
Håll utkik efter mer information!

Tid: Söndag 10/10 kl.11:00- 14:00 Plats: Naturum Västervik, Kulbacken.

Kontakt: Kristina Nordin. 070-304 60 41 tina.gm.nordin@gmail.com

Mosskurs 23 – 24/10
Per Darell från föreningen Mossornas vänner ger oss en inblick i mossornas värld.
Du behöver inga förkunskaper. Exkursioner båda dagarna , eventuellt heldag på söndagen.
Samarrangemang med Naturum Västervik. Ta med lunch / fika båda dagarna.
Tid: Lördag- söndag 23- 24/10 Start och sluttid meddelas senare!

Plats: Naturum Västervik, Kulbacken.
Kontakt: Gunilla Nilsson, 070-670 00 13 a.gunilla.nilsson@gmail.com
Anmälan senast 22/10 till Gunilla Nilsson. Max 15 deltagare.

Skötselmöte Tjustleden 2/11
Välkomna alla skötselmedarbetare för sedvanlig genomgång av skicket på skötselsträckorna och även andra intresserade
av Tjustleden! Vi behöver då och då nya sträckansvariga. Inledningsvis blir det en bildvisning av
Ann-Sofie Karlsson, som gjort facebooksidan Tjustleden, med lockande vandringsbilder från leden och
därefter kvällsfika som föreningen bjuder på.

Tid: Tisdag 2/11 kl. 18:00 Plats: naturum Västervik , Kulbacken.

Kontakt: Michael Söderström, michael.soderstrom@live.se Anmälan senast 28/10.

Tjustledsvandring 14/11
Höstens Tjustledspromenad gör vi på ledsträckan 4, Marsbäcken förbi sjön Gagnaren, totalt 6 km. Det är mestadels lätt
terräng, men ibland så smalt att det är svårt med barnvagn. Vid skärmskyddet blir det möjligt att fika och grilla medhavd
korv och att gå en kort tipsrunda. Vi träffas och parkerar bilarna vid Marsbäckens vandrarhem.

Tid: Söndag 14/11 kl. 10:00 Plats: Start vid Marsbäckens vandrarhem.

Kontakt: Patrik Waernbaum, 070-461 36 16 patrik@aramisfilm.com

Bin i Kina, en dokumentärfilm 28/11
Earth Muted, en specialvisning med filmaren Mikael Kristersson på plats. Han presenterar filmen och kan efteråt
svara på frågor om filmen och hur det är att arbeta i Kina.
I en dalgång i Kina har de vildpollinerande insekterna försvunnit på grund av överanvändning av bekämpningsmedel.
Jordbrukarna tvingas pollinera sina träd för hand. I tre fängslande familjeöden får vi följa den sköra relationen mellan
natur och människa en föraning om vilken framtid vi har att vänta om vi inte ändrar vårt sätt att leva.

Tid: Söndag 28/11 kl.17.00 Plats: Biostaden, salong 1, entré 100 kr ( swish eller kontanter på plats ).

Kontakt: Patrik Waernbaum, 070-461 36 16 patrik@aramisfilm.com

Nationalparksdrömmar och naturvårdsbedrägeri 7/12
Kalhyggen, plantager och skogarnas biologiska mångfald diskuteras brett och intensivt bland markägare och naturvänner.
Hur ser skogsskyddet ut här i östra Småland?
Per Jiborn, bloggaren och naturturism- experten, berättar om sina drömmar om nya nationalparker och hur han snavade
över ett omfattande naturvårdsbedrägeri. Samarrangemang med Naturum Västervik.

Tid: Tisdag 7/12 kl.18.30. Plats: Naturum Västervik, Kulbacken.

Kontakt: Patrik Waernbaum , 070-461 36 16 patrik@aramisfilm.coExploateringsplanerna vid Kårö by, Loftahammar är skrinlagda
I fredagens Västervikstidning (13/11) fanns en liten artikel att uppstyckning av 20-tal tomter i skärgårdsbyn Kårö i norra kommundelen stoppas av kommunen.
Bl.a. för att det framkom att det fanns lokalt motstånd mot exploateringen. Bl.a. vår förening hittade vid en snabbinventering fler rödlistade arter, framförallt lavar och trädsvampar, säger Claes Siöstedt och fortsätter: ”Det är således flera instanser som hjälpt till att avstyra exploateringsplanerna, däribland Naturskyddsföreningen! En liten seger för naturvården i kommunen som vi bör uppmärksamma!”
Föreningen kan göra skillnad!

Lördagen den 7/11 gjorde vi en härlig höstvandring på Tjustleden i kombination med gröna Gladhammarsleden.

Rundslingan blev då totalt 12 km med start och mål i Lunds by och tog c:a 5 timmar. Vi promenerade nämligen i ett lugnt tempo och gjorde flera intressanta stopp på vägen samtidigt som vi njöt av det vi upplevde. T.ex fågeltornet vid sjön Tolen och två jättegrytor i närheten av Annerössle, där den ena var 1 meter djup. Vi passerade en tjärdal, ett stort bronsåldersröse vid Ekenäs och en förhistorisk båtgrav på stranden vid Tjursbosjön .
Förutom härliga naturupplevelser i varierande naturtyper fick vi också kulturhistoria till livs. Dessutom lite ledskötselråd. Det blev en mycket givande dag tillsammans med mycket kunnigt och trevligt sällskap. Vid uteaktiviteter är det lite lättare hålla Coronaavstånd. Passa på nästa gång när det annonseras på hemsidan!

Text: Kristina Nordin.  Foto: Kristina Nordin, förutom grindstolpen, Michael Söderström och rastbilden, Arne Nordin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 augusti avtäcktes Stig Westers minnesmärke vid Valstad kvarn

Foto: Larsgunnar Nilsson

Stig Wester. Foto: Axel von Arbin.

Stig Wester var en av initiativtagarna inom Naturskyddsföreningen i Tjust till skapandet av Tjustleden. Han var också inom Tjust ornitologiska förening (föregångare till nuvarande Tjust fågelkubb) flitig ringmärkare med fascination för strömstarar. När han gick ur tiden 2017 så skänktes minnesgåvor som Naturskyddsförening i Tjust administrerat. Tillsammans med Tjust fågelklubb har vi genom en arbetsgrupp kommit överens om att sätta upp en minnes- och informationstavla på en av hans älsklingsplatser, vid Valstad kvarn. Den informerar om Stigs stora naturengagemang, Tjustleden och strömstarar. I ån finns fortfarande en säker plats för strömstarar och här går Tjustleden förbi, nu med ett etappmål och vindskydd c:a 100 meter nedströms kvarnen. Själva Valstad kvarn är ett kulturminnesmärke och byggnaderna och kvarntomten ägs genom en donation av Västerviks museum och är tillgänglig för allmänheten som utflyktsmål. Alldeles bredvid kvarnen finns ett rastplatsvindskydd och i området 2 kortare naturslingor.
Tavlan har, förutom själva tryckningen, tillkommit helt och hållet av medlemmar i de två naturföreningarna. Texter, porträttbilder och layout av Axel von Arbin, Bo Lewander, Magnus Kasselstrand, Larsgunnar Nilsson och Stig själv (bilder). Skylthållaren i smide är gjord av Rabbe Palm.


FridaysForFutureVästervik (FFF) har uppehåll i fysiska samlingar på Stortorget i Västervik p.g.a. bl.a Coronaviruset.  Se nedan under ”Andra tips utanför programmet”.


Tomas Edmark, Borsnäs, länsförbundets naturvårdsprismottagare 2020!
Välförtjänt – grattis Tomas!

På de Vilda blommornas dag, söndag 14 juni, överlämnades priset till Tomas på släktgården Borsnäs, mellan Björnsholm och Överum. Det är här vi årligen firar Ängens dag med slåttergille första söndagen i augusti. Välkommen då! (Klicka på de 4 länkarna nedan för att se mer!)

 

1. Prismotiveringen.

Tomas Edmark (till vänster) tar emot årets naturvårdspris på plats i Borsnäs från Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Utdelare var Jan Herrmann, länsförbundets sekreterare och ordförande i priskommitén. (Foto: Michael Söderström.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjedagen för lokala friluftsföreningarna vid Marsbäcken 21 september blev välbesökt.
16 föreningar som har med uteliv att göra i Tjust visade upp sig. Vår förening hade många besökare under den soliga dagen. Patrik (som gjort den korta filmen nedan), Michel och Bo var där för föreningen och mötte allmänheten.

 

Se Patriks 3-minutersfilm med glimtar från föreläsningen 29/9 om bin och honung. Föreläsare var örtterapeuten Alexandra De Pauli, känd från bl.a. SVT-programmet ”Strömsö”. I ett kommande Strömsö blir det mer om honungens alla användningsområden, likaså i kommande nummer av biodlarnas rikstäckande tidning (”Bitidningen”?). 75 personer lyssnade på den intressanta föreläsningen. 
Se vår natur! Den skulle inte se ut så här om vi inte haft våra bin och andra insekter. Att man hitta honung i pyramiderna, fullt ätbar, 5000 år gammal är nog allmänt känt, men att honung också har en massa ”undergörande” egenskaper är det nog inte alla som vet. Den är bakteriedödande, inflammationshämmande och kan läka inflammerade svårläkta sår och mycket annat.

 

Andra tips utanför programmet:

 

Länsstyrelsens guideprogram finns nu HÄR!

 

Naturum Västervik på Kulbacken under Coronarestriktionerna: All verksamhet är utomhus.
Se info på: naturums hemsida!

 

 

 

 


Fridays For Future (FFF) har under Coronapandemin uppehåll i klimatsamlingarna på Stora torget i Västervik.  Info på FFF:s Facebook! Även VT-reportage.Är du skogsintresserad och vill vara med i en skogsgrupp?

Upprop har gjorts på föreningens Facebooksida. Vi planerar starta upp efter sommaren med en kursdag och exkursion. Är du intresserad så kontakta Carl Nygren: skogsvandraren(at)outlook.com
Bilden: Skogsbiologen Sebastian Kirppu, Malung, berättar om värdefull skog under en exkursion vid en skogskonferens i Tuna ordnad av Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Sebastian har även varit och föreläst för oss. (Foto: Michael Söderström)

Lördag 6 oktober 2017 var det invigning av nya natur- och kulturområdet kring våtmarken vid Västerviks infart. Det finns informationskylt och strövstigar vid Hermanstorp och informationsskylt och stig till fågeltorn vid Kejsarlund.
Mer info här!

Tjust fågelklubb har ett antal intressanta programpunkter närmaste tiden. Se deras hemsida och program här för mer info!

Natursnokarna har nu etablerat sig i Gamleby! En kurs för nyfikna barn och föräldrar startade där under våren 2016 och det kan bli fortsättning vid intresse. Se mer info här!
Oskars hela telefonnummer har fallit bort på affischen. Det är 070-858 94 02.
Naturskyddsföreningens natursnokarna är ett mycket bra initiativ Oskar och Cecilia startat upp! Det finns kanske fler som är intresserade att även på andra platser i kommunen starta Natursnokar? Se då under länken här ovan och hör gärna med Oskar och Cecilia hur de gjorde!
Programblad, tryck och portokostnaderna tenderar sluka hela medlemsavgiften. Och tidsmässigt hårt ansatt tapper styrelseskara. Föreningen har därför beslutat övergå till information via föreningens hemsida och Facebook (FB). Kompletterat med lokaltidningsannonser (Västervikstidningen) för vissa programpunkter. De som eventuellt inte har tillgång till egen dator/smartphone får ta hjälp av någon som har, eller t.ex. bibliotekens datorer för programutskrift. Vi måste ju ha pengar till själva verksamheten och har valt hemsidan som huvudsakligt forum för information. Kompletterat med något enklare FB där även alla kan göra inlägg, men som dock inte alla har eller vill ha. Glöm inte att kolla här på hemsidan och på FB för sena programändringar eller programtillägg och tips!