Program

Program hösten 2021

 

Våtmarker i Västerviks kommun 6/10
Kommunens agronom Dennis Wiström berättar om strategier bakom att skapa våtmarker för
att förhindra kväve och fosforläckage från åkermark samtidigt som den biologiska mångfalden
gynnas. Samarrangemang med naturum Västervik och Tjust fågelklubb.
Tid: Onsdag 6/10 kl.18:30- 21:00 Plats: Naturum Västervik.
Kontakt: Larsgunnar Nilsson – Tjust fågelklubb. 070-523 35 39

 

Testa Naturfalken utanför Naturum Västervik 10/10
Lär dig mer om arter och sätt dina naturkunskaper på prov! Naturfalken är som ett simborgarmärke
i artkunskap för alla åldrar. Öka dina kunskaper om naturen på ett kul sätt!
Den här dagen visas också en film och hålls ett föredrag om Östersjön med Martin Emtenäs
i ett samarrangemang med Länsstyrelsen och naturum i Kalmar län.
Håll utkik efter mer information! Info om hela Östersjödagens program finns på naturums hemsida och annonser kommer i Västervikstidningen.
Biljetter säljs på naturum och turistbyrån.
Tid: Söndag 10/10 kl.11:00- 14:00 Plats: Naturum Västervik, Kulbacken.
Kontakt: Kristina Nordin. 070-304 60 41 tina.gm.nordin@gmail.com

 

Mosskurs 23 – 24/10
Per Darell från föreningen Mossornas vänner ger oss en inblick i mossornas värld.
Du behöver inga förkunskaper. Exkursioner båda dagarna , eventuellt heldag på söndagen.
Samarrangemang med Naturum Västervik. Ta med lunch / fika båda dagarna.
Tid: Lördag- söndag 23- 24/10 Start och sluttid meddelas senare!
Plats: Naturum Västervik, Kulbacken.
Kontakt: Gunilla Nilsson, 070-670 00 13 a.gunilla.nilsson@gmail.com
Anmälan senast 22/10 till Gunilla Nilsson. Max 15 deltagare.

 

Skötselmöte Tjustleden 2/11
Välkomna alla skötselmedarbetare för sedvanlig genomgång av skicket på skötselsträckorna och även andra intresserade
av Tjustleden! Vi behöver då och då nya sträckansvariga. Inledningsvis blir det lockande och inspirerande vandringsbilder av
Ann-Sofie Karlsson från leden. Därefter blir det kvällsfika som föreningen bjuder på innan själva skötselmötet.
Tid: Tisdag 2/11 kl. 18:00 Plats: naturum Västervik , Kulbacken.
Kontakt / Anmälan senast söndag 28/10 till: michael.soderstrom@live.se

 

Tjustledsvandring 14/11
Höstens Tjustledspromenad gör vi på ledsträckan 4, Marsbäcken förbi sjön Gagnaren, totalt 6 km. Det är mestadels lätt
terräng, men ibland så smalt att det är svårt med barnvagn. Vid skärmskyddet blir det möjligt att fika och grilla medhavd
korv och att gå en kort tipsrunda. Vi träffas och parkerar bilarna vid Marsbäckens vandrarhem.
Tid: Söndag 14/11 kl. 10:00 Plats: Start vid Marsbäckens vandrarhem.
Kontakt: Patrik Waernbaum, 070-461 36 16 patrik@aramisfilm.com

 

Bin i Kina, en dokumentärfilm 28/11
Earth Muted, en specialvisning med filmaren Mikael Kristersson på plats. Han presenterar filmen och kan efteråt
svara på frågor om filmen och hur det är att arbeta i Kina.
I en dalgång i Kina har de vildpollinerande insekterna försvunnit på grund av överanvändning av bekämpningsmedel.
Jordbrukarna tvingas pollinera sina träd för hand. I tre fängslande familjeöden får vi följa den sköra relationen mellan
natur och människa en föraning om vilken framtid vi har att vänta om vi inte ändrar vårt sätt att leva.
Tid: Söndag 28/11 kl.17.00 Plats: Biostaden, salong 1, entré 100 kr ( swish eller kontanter på plats ).
Kontakt: Patrik Waernbaum, 070-461 36 16 patrik@aramisfilm.com

 

Nationalparksdrömmar och naturvårdsbedrägeri 7/12
Kalhyggen, plantager och skogarnas biologiska mångfald diskuteras brett och intensivt bland markägare och naturvänner.
Hur ser skogsskyddet ut här i östra Småland?
Per Jiborn, bloggaren och naturturism- experten, berättar om sina drömmar om nya nationalparker och hur han snavade
över ett omfattande naturvårdsbedrägeri. Samarrangemang med Naturum Västervik.
Tid: Tisdag 7/12 kl.18.30. Plats: Naturum Västervik, Kulbacken.
Kontakt: Patrik Waernbaum , 070-461 36 16 patrik@aramisfilm.co