Program

Program

Alla även icke medlemmar är mycket välkomna på alla våra aktiviteter!
Obs! Det kan komma till ytterligare aktiviteter och de kommer då att meddelas via mail, FB och hemsidan. Om du vill samåka, eller ha skjuts, ring kontaktpersonen! Samma vid specialkost.


12/3 Årsmöte Naturskyddsföreningen i Tjust

Efter årsmötet kommer Markus Nord från naturum att berätta om Loftaån under rubriken ”Livet under ytan”.
Loftaåns vatten slingrar sig genom landskapet på sin väg från nordligaste delarna av kommunen och ut i havet vid Vinö glo. Under ytan döljer åns vatten flera anonyma arter och några är bland Europas mest hotade arter. Längs vattnets väg gör vi nedslag och bekantar oss med några av dess arter.

Handlingar inför årsmötet finns att läsa här!

Samarrangemang med naturum Västervik.
Tid: tisdag 12/3 kl.18:30 Plats: naturum Västervik, Kulbacken
Föreningen bjuder på fika. Välkommen!


6/4 Plant – och fröbytardag på Stadsbiblioteket

Kom och byt dina fröer med andra! Plantor och sticklingar går också bra. Möjlighet att lära sig att vika fröpåsar kommer att finnas.
Kl.11.00 Presentation av projektet Marsbäckens Trädgårdar
Kl.12.00 Föreläsning om permakultur – ett designverktyg för att skapa fleråriga matsystem (permanent agrikultur).
Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Tjust, Västerviks Koloniträdgårdar, Stadsbiblioteket och Studiefrämjandet.
Tid: lördag 6/4 kl.10 – 13
Plats: Stadsbiblioteket
Kontaktpersoner:
Anders Valeskog tel.073-8412570 och
Jesaia Lowejko tel.070-8401914


16/4 Möte med kommunekologen

Vår kommunekolog, Mattias Pettersson, kommer att informera om naturvård i kommunens skogar och hur kommunen jobbar med skogsskötsel tex hur går röjning och gallring till.
Vi kommer att promenera runt i ett område på Gränsö och upplägget blir lite av samtal / diskussion kring brukandet och skötseln.
Tid: tisdag 16/4 kl.18.30
Plats: Samling på Skanviks parkering
Kontaktperson: Anders Valeskog tel.073-8412570


28/4 Utemat – inspirationsdag på Marsbäcken

Vi inleder med en pilgrimsvandring på ca 2 km. Sedan tar dagens föreläsare Eric Tornblad vid. Eric är författare till flera kokböcker om utemat ( bl.a. Eldmat, Torka mat och Snabblagat på tur ). Han kommer att hålla workshop om hur man kan laga god och enkel mat utomhus på vanliga råvaror. Dagen avslutas med att vi äter det vi lagat tillsammans.
Arrangemanget är kostnadsfritt.
Samarbete mellan Svenska kyrkan i Södra Tjust, Naturskyddsföreningen i Tjust och Friluftsfrämjandet Västervik.
Tid: söndag 28/4 kl.10
Plats: Marsbäcken (tänk på att samåka för miljöns skull)
Anmälan till Märta Blomberg tel. 070-2430602 senast 22/4
Ange vid anmälan ev. allergier samt om du har möjlighet att ta med ett eget kök.
Kontaktperson: Kristina Nordin tel.070-3046041


6/5 Rävbacken; från granskog till paradis för blommor, fjärilar och bin

Välkommen till ett samtal om restaurering av ängs- och hagmarker, deras långa historia och betydelse för biologisk mångfald!
Emil V. Nilsson har tillsammans med grannar restaurerat Rävbacken, en ängs- och hagmark i Uppland. Han berättar om vad som har hänt under tio år och hur det är kopplat till arvet från Europas mammutstäpp.
Emil är doktor i växtekologi och redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Den 12 april kommer boken han skrivit om detta ut, läs mer på Natur & Kulturs hemsida

Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Tjust, Marsbäckens Trädgårdar och naturum Västervik.
Vi samlas utanför naturum kl.18.30
Tid: måndag 6/5 kl.18.30
Plats: Kulbacken, Västervik
Kontaktperson: Claes Siöstedt tel.072-7040219


19/5 Familjedag på Kulbacken

Vi bjuder på ett program för hela familjen.
Det blir Sagostig, Naturfalken, tipspromenad, fågelskådning, filmvisning om bin på naturum.
Biodlare Patrik visar hur en bikupa fungerar och pratar lite om biskötsel. Det finns möjlighet att själv tappa honung på burk. Korvgrillning finns också på programmet.
Håll utkik på hemsidan för ev. mer info.
Samarrangemang med naturum Västervik, medverkar gör Tjust Fågelklubb och Språkkaféet.
Västerviks museum håller öppet.
Tid: söndag 19/5 kl.11 – 15
Plats: Kulbacken, Västervik
Kontaktpersoner:
Alice Eliasson tel.079-3135276 och
Frida Solli tel.076-8514203


3/6 Visning av filmen ”Avtryck”

Vad kan en person göra åt klimatkrisen? Vad kan en grupp människor göra? Vad vill vi lämna efter oss till kommande generationer? I den här filmen besöker vi 13 projekt på 13 olika platser där engagerade grupper arbetar för en levande framtid. En personlig och poetisk skildring av vad det innebär att vara helt mänsklig i antropocentiden. En samproduktion mellan Campfire Stories och Omställningsnätverket.
Efteråt diskuterar vi filmen i en workshop. Här finns utrymme att dela med sig av egna tankar och känslor som dykt upp under filmvisningen.
Filmens längd: 75 min

Diskussion om filmen: 45 min
Samarrangemang mellan NF Tjust och naturum Västervik
Tid: måndag 3/6 kl. 18.00- 20
Plats: Järnet, Repslagaregatan 5 (Se info på hemsidan eller FB för ev. ytterligare info)
Kontaktpersoner:
Frida Solli: 073-9548990 och
Alice Eliasson: 079-3135276


16/6 De vilda blommornas dag

Vi vandrar, under ledning av botanisten Stefan Kasselstrand, i den fina lundmiljön vid sjön Maren i Västervik. Förhoppningsvis får vi se skogskorn, vårärt, nästrot, myskmadra m.m.
Ta med fikakorgen!
Samling kl. 10 på parkeringsplatsen längst bort i Gertrudsvik i höjd med butiken Jaktia.
Tid: söndag 16/6 kl.10 – ca 13
Plats: Maren, Västervik
Kontaktperson: Gunilla Nilsson tel.070–6700013


4/8 Ängsslåtter i Borsnäs

Vi hjälper Tomas Edmark med lieslåtter på hans gamla vackra släktgård. Ta gärna med egen lie och/eller räfsa och naturligtvis fika som vi intar under den stora eken.
Små pilar visar vägen mot Borsnäs från gamla vägen Björnsholm – Överrum.
Samarrangemang med Lofta Hembygdsförening.
Tid: söndag 4/8 kl. 10.00
Plats: Borsnäs
Kontaktpersoner:
Michael Söderström tel. 073-0918686,
Bo Lewander tel. 070-3434707
och Hans Ålund tel. 070-6327726


24/8 Slåtterdag på Marsbäcken

Du är välkommen att hjälpa oss att slå gräset på Marsbäckens vildäng. Vi använder oss av liar. Frivilliga får gärna ta med egen lie för att hjälpa till. Det ges tillfälle att ställa frågor kring ängar, samt att testa på lieslåtter.
Dessutom bjuds det på dragspelsmusik och förtäring! Ingen anmälan behövs.
Slåtterdagen arrangeras av Marsbäckens trädgårdar i samarbete med Naturskyddsföreningen i Tjust, naturum Västervik och Studiefrämjandet.
Tid: lördagen 24/8 kl. 13–17
Plats: Marsbäcken
Kontaktpersoner:
Frida Solli, tel 073-9548990 frida@naturumvastervik.se
Ingrid Runesson, tel 070-3203261 nruneson@gmail.com