Program

Programbladet för hösten och vintern är nu utskickat till alla medlemmar och kan även ses HÄR!
Kommande aktiviteter:
Tisdag 6 november: Fantastiska ekar och ekmiljöer runt knuten
Föreningens ekprojekt avslutas snart. Projektledare Jan Henriksson berättar om resultatet och hur man kan arbeta vidare med de fanstasiska miljöer som finns i och runt Västervik.
Plats: Naturum Västervik, Kulbacken
Tid: Kl. 18:30-20:30
Kontakt: Jan Henriksson, 070-660 32 43, jan@amalina.se

Onsdag 7 november: Tjustledsmöte
För alla skötselansvariga, men du är även välkommen om du kan tänka dig att ta skötselansvaret för några kilometer av Tjusleden.
Plats: Naturum Västervik, Kulbacken
Tid: 18:00
Kontakt: Bo Lewander, 070-343 47 97, Michael Söderström 073-091 86 86

 

Skogsbiologen Sebastian Kirppu, Malung, berättar om värdefull skog under en exkursion vid en skogskonferens i Tuna ordnad av Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Sebastian har även varit och föreläst för oss. Hans engagemang för skogen och det motstånd han mött kan du läsa mera om på föreningens Facebooksida. Olika inlägg en bit ner i flödet. Foto: Michael Söderström.

Andra tips utanför programmet:

 

Lördag 6 oktober är det invigning av nya natur- och kulturområdet kring våtmarken vid Västerviks infart. Kl. 9:00 vid fågeltornet vid Kejsarlund och kl. 10:30 vid Hermanstorp.
Mer info här!

 

 

 

 

 


Är du skogsintresserad och vill vara med i en skogsgrupp?
Kretsens ordförande Joakim Johansson har gjort ett upprop på föreningens Facebooksida. Är du intresserad så kontakta: joakimjohansson6@gmail.com

Tjust fågelklubb har ett antal intressanta programpunkter närmaste tiden. Se deras hemsida och program här för mer info!

Intresserad av lite vardagsskådning av fågel? Kom då upp till naturum Västervik! Vi spanar i omgivningen vad som rör sig! Från berget vid Unos torn, fågeltornet eller kort fågelpromenad varje vardag kl 9:30 till 10:00. För försäkran om personal på plats, ring 073-091 86 86. Kikare finns att låna!
Naturum är våren 2016 nyinvigt med helt nyrenoverad lokal med ny fast utställning. Föreståndaren skickar med en hälsning att alla naturintresserade (och ännu eventuellt ointresserade!) ska känna sig hjärtligt välkomna in på ett besök! Se naturums hemsida!

Natursnokarna har nu etablerat sig i Gamleby! En kurs för nyfikna barn och föräldrar startade där under våren 2016 och det kan bli fortsättning vid intresse. Se mer info här!
Oskars hela telefonnummer har fallit bort på affischen. Det är 070-858 94 02.
Naturskyddsföreningens natursnokarna är ett mycket bra initiativ Oskar och Cecilia startat upp! Det finns kanske fler som är intresserade att även på andra platser i kommunen starta Natursnokar? Se då under länken här ovan och hör gärna med Oskar och Cecilia hur de gjorde!

Tryck och portokostnaderna tenderar sluka hela medlemsavgiften så vi kommer gradvis övergå mer och mer till hemsidan och kanske bara ett enklare programutskick. Vi måste ju ha pengar till själva verksamheten också och har ambitionen att utveckla hemsidan som huvudsakligt forum för information. Glöm inte att kolla här på hemsidan för sena programändringar eller programtillägg och tips!