2024


Årshandlingar


23/1

Vi var 17 personer som hade samlats på naturum för att lyssna på Per Jiborns intressanta föreläsning om Hornsö ekopark.
Ekoparken är en orörd del av östra Småland. Området ligger i Högsby och Nybro kommun och gränsar till Mönsterås. Där finns mycket varierande skogar av höga värden. Det är en av våra mest artrika skogar med c.a 500 rödlistade arter.
Per berättade om parkens utveckling mot att så småningom bli södra Sveriges största landbaserade nationalpark. Han visade med fina bilder och ett stort engagemang om ekoparkens utveckling. I dagsläget är de tre kommunerna positivt inställda till en nationalpark. Efter föreläsningen blev det en intressant frågestund.