Akut information

Acute information: (På svenska nederst!) 

2024-06-13: The connecting trail to/from Överum/Overum is now possible to use again. Additional marking of the trail will be done.
2024-05: Etapp 6, near Lundaborg, just west the road between Blackstad and Odensvi: Some problem passing about 30 meters in a woodprotected area with big fallen trees. Passing is marked with orange strips.

——————–
(Previous years:

2022-05-13: High risk of fire – forbidden to make fire in the woods!  Follow the authorities information, for instance here! )


På denna sida lägger vi ut eventuella akuta meddelanden om hinder o.s.v på leden som vi fått kännedom om och innan de hinner bli åtgärdade. / We depend on that you report if you find  problems with the trail!
Om du ser något sådant så hör av dig  i första hand till/primary to: sträckansvarig aktuell sträcka. Om denne inte klarar åtgärda så hör denne av sig till Michael. Annars någon i styrelsen. (Se under toppfliken ”Kontakt”! / Otherwise see under ”Kontakt” on the top this page!)
Bilder som illustrerar vad det gäller och platskoordinater eller kartbild (t.ex. med www.eniro.se med läget markerat) underlättar avsevärt.!/Photos and exact position (digital map or via gps) is essential!

Akutinformation:

2024-06-13: Överumsanslutningen är nu användbar igen. Viss komplettering med uppmärkning kommer ske.
2024-05: Etapp 6, vid Lundaborg, alldeles väst vägen mellan Blackstad och Odensvi:  Visst problem i biotopsskyddsområde med grova fallna torrgranar över stigen på c:a 30 meter. Omledning är snitslad med orange snitsel så länge.

 

——————–
(Föregående
år:
2022-05-13: Hög brandrisk – eldningsförbud: Mer info HÄR! Håll koll på myndigheters information, till exempel HÄR!
Och HÄR!
)