Akut information

Acute information:

2019-04-24: High risk of forestfire due to dry and windy weather. Avoid open fire of any sort at the moment. The responsibility is always up to you. More info here! There is also an app for your smartphone/computer you can download: ”Brandrisk ute”.
2018-08-16:
There is no longer forbidden to make fire in Västerviks kommun. More info here!
2018-08-12:
Etapp 6: About 1 km south the shelter at Sixgöl there is upgrowing new forest that makes it difficult to follow the trail for 1 km. It is recomended to follow the little road in the east instead. A map, and arrows in the junctions show the way. After 1 km you are back on the ordinary trail again.
2018-07-30: Fire prohibition: 
Due to high risk of forestfire due to long time of dry weather it´s for the moment forbidden to make open fire. More information HERE in english!
2017-06-23: 
Etapp 7: The small roadbridge between the Dalhemsroad and the shelter at Björndalen is open for all passing again.
2016-09-26: About 2 km northeast Hjorted on ”Etapp 2” just east of the bridges at southern part of lake Långsjön we have made a new passage for the trail around the houses at Liden. It is aproximately 2 km. Signs mark where the new passage is and new ordinary markings are made on trees. (Changes made on map on website ”lantmateriet.se, Kartsök och ortnamn”.)
2016-05-10: The shelter near Marsbäcken, in Västervik (not built or owned by Tjustleden!), is a little bit damaged. 

Här kommer vi lägga ut eventuella akuta meddelande om hinder o.s.v på leden som vi fått kännedom om och innan de hinner bli åtgärdade.
Om du ser något sådant så hör av dig  i första hand till sträckansvarig (se under ”Etappbeskrivningar mm”). Om denne inte klarar åtgärda så hör denne av sig till  Michael. Annars Bo eller någon i styrelsen. (Se under toppfliken ”Kontakt”.)
Bilder som illustrerar vad det gäller och platskoordinater eller kartbild (t.ex. med www.eniro.se med läget markerat) underlättar avsevärt.

Akutinformation:

2019-04-24: Hög brandrisk råder pga torrt och blåsigt väder. Undvik då helst all form av öppen eld. Ansvaret vilar alltid på dig själv. Mer info här!  Det finns även en app att ladda ner till sin smartphone/dator: ”Brandrisk ute”.
2018-08-16:
Eldningsförbudet är nu upphävt i Västerviks kommun. Mer info här!
2018-08-12:
Etapp 6: C:a 1 km syd Sixgöls vindskydd är det uppväxande tät ungskog 1 km så leden hela tiden växer igen och en tillfällig omledning rekommenderas. Följ i stället körvägen öster därom 1 km tills man är tillbaka på ordinarie leden. Pilar finns i vägskälen.
2018-07-30:
Eldförbud råder fortfarande p.g.a. skogsbrandsrisk i den långvariga torkan. Mer info HÄR!.
2017-06-23: Etapp 7, bron på körvägen mellan Dalhemsvägen och Björndalens vindskydd är åter öppen för all passage.
2016-09-26: Etapp 2: knappt 2 km nordost Hjorted precis ost broarna vid Långsjöns sydspets har vi fått göra en omledning runt gården Liden. Den är på c:a 2 km. Vinkelpilar och skyltar leder in på den nya sträckningen. (Inlagt på Lantmäteriets karta på nätet, ”Kartsök och ortnamn”)
2016-05-10: Vindskyddet någon km från Västerviksanslutningens start vid Marsbäcken är skadat. Vindskyddet där är inte Tjustledens, utan byggt av scouter. Vi ser dock gärna att det lagas, när det nu ändå finns där. Vi brukar se till att taket håller tätt samt städa upp skräp. Skötselansvarige för sträckan är informerad och skadegörelsen på även träd där är polisanmält.