Akutinformation

Acute information:
2016-december: Falla såg at the outlet of lake St. Svinnaren on etapp 4: The trail here is ok again.
2016-09-26: About 2 km northeast Hjorted on ”Etapp 2” after the bridges at southern part of lake Långsjön we have made a new passage for the trail around the houses at Liden. It is aproximately 2 km. Signs mark where the new passage is and new ordinary markings are made on trees. (Changes made on website ”lantmateriet.se”, the topographic map on ”Kartsök och ortnamn”.)
2016-05-10: The shelter near Marsbäcken, in Västervik (not built or owned by Tjustleden!), is a little bit damaged. 

Här kommer vi lägga ut eventuella akuta meddelande om hinder o.s.v på leden som vi fått kännedom om och innan de hinner bli åtgärdade.
Om du ser något sådant så hör av dig  i första hand till sträckansvarig (se under ”Etappbeskrivningar mm”). Om denne inte klarar åtgärda så hör denne av sig till  Michael. Annars Bo eller någon i styrelsen. (Se under toppfliken ”Kontakt”.)
Bilder som illustrerar vad det gäller och platskoordinater eller kartbild (t.ex. med www.eniro.se med läget markerat) underlättar avsevärt.

Akutinformation:
2016-december: Vid Falla såg vid sjön Stora Svinnaren på etapp 4 är leden återställd efter grävarbeten.
2016-09-26: Där etapp 2 knappt 2 km nordost Hjorted precis passerat broarna vid Långsjöns sydspets har vi fått göra en omledning runt gården Liden. Den är på c:a 2 km. Vinkelpilar och skyltar leder in på den nya sträckningen. (Inlagt på Lantmäteriets karta på nätet, ”Kartsök och ortnamn”, topografiska versionen, och på tryckta kartor efterhand.)
2016-05-10: Vindskyddet någon km från Västerviksanslutningens start vid Marsbäcken är skadat. Vindskyddet där är inte Tjustledens, utan byggt av scouter. Vi ser dock gärna att det lagas, när det nu ändå finns där. Vi brukar se till att taket håller tätt samt städa upp skräp. Skötselansvarige för sträckan är informerad och skadegörelsen på även träd där är polisanmält.