Akut information

Acute information. (På svenska nederst. NOTE that it´s 3 pages about the trail in the topmeny!) :

2021-06-10: High risk of fire – forbidden to make fire in the woods! Follow the authorities information, for instance here!
Eastern 2020:
It is dry in the forest, especially the grass now, and could increase. Follow for instance: smhi.se and vastervik.se for guidance and warnings!


På denna sida lägger vi ut eventuella akuta meddelanden om hinder o.s.v på leden som vi fått kännedom om och innan de hinner bli åtgärdade. / We depend on that you report if you find  problems with the trail!
Om du ser något sådant så hör av dig  i första hand till/primary to: sträckansvarig aktuell sträcka. Om denne inte klarar åtgärda så hör denne av sig till  Michael. Annars Bo eller någon i styrelsen. (Se under toppfliken ”Kontakt”. / Otherwise se under ”Kontakt” on the top.)
Bilder som illustrerar vad det gäller och platskoordinater eller kartbild (t.ex. med www.eniro.se med läget markerat) underlättar avsevärt.!/Photos and exact position (digital map or via gps) is essential!

Akutinformation:

2021-06-10: Hög brandrisk – eldningsförbud: Håll koll på myndigheters information, till exempel här!
2021-03-27:
Från vindskyddet etapp1/2 vid L:a Getgölen någon km norrut: Efter skogsbruk i höstas har körskador på keden ännu ej åtgärdats och lite svårt passera på några platser.
Påsken 2020:
Det är torrt i markerna nu och kan öka. Håll koll på gräs- och skogsbrandfaran och eventuella förbud genom t.ex hemsidor som SMHI och Västerviks kommun!