Akut information

Acute information. (På svenska nederst!) NOTE that it´s 3 pages about the trail in the meny at top! :

2022-05-13: High risk of fire – forbidden to make fire in the woods! More info HERE (In Swedish)! Follow the authorities information, for instance here!
2022-04-19
: Reported problem: Problem with the markings on etapp 5, wet and fallen small trees west of Kyrksjön, Odensvi, on etapp 6, cows and a bull around 1 km north of Dalhem church on etapp 7, problem with the markings on the conectingtrail to Överum on etapp 8. The caretakers are informed.
2022-04-16: Reported problem at connectingpoint trail to Överum is now taken care of. Fallen big trees has destroyed the signpost. Detour is marked round and a provisional wooden signpost is in place.

——————–
(Previous year:

2021-06-10: High risk of fire – forbidden to make fire in the woods! Follow the authorities information, for instance here!)


På denna sida lägger vi ut eventuella akuta meddelanden om hinder o.s.v på leden som vi fått kännedom om och innan de hinner bli åtgärdade. / We depend on that you report if you find  problems with the trail!
Om du ser något sådant så hör av dig  i första hand till/primary to: sträckansvarig aktuell sträcka. Om denne inte klarar åtgärda så hör denne av sig till Michael. Annars någon i styrelsen. (Se under toppfliken ”Kontakt”! / Otherwise see under ”Kontakt” on the top this page!)
Bilder som illustrerar vad det gäller och platskoordinater eller kartbild (t.ex. med www.eniro.se med läget markerat) underlättar avsevärt.!/Photos and exact position (digital map or via gps) is essential!

Akutinformation:

2022-10-10: Etapp 7: Tillfällig kort omledning med snitslar innan pemanent ledmarkering under hösten vid många fallna grova träd mitt emellan Dalhems kyrka och etappmålet Björndalen.
2022-05-13: Hög brandrisk – eldningsförbud: Mer info HÄR! Håll koll på myndigheters information, till exempel HÄR!
Och HÄR!

2022-04-19
: Efter påskhelgen har vandrare rapporterat: Problem med ledmakeringar på etapp 5, vattensjukt och fallna mindre träd väster om Kyrksjön vid Odensvi på etapp 6, kor och tjur c:a 1 km norr om Dalhem på etapp 7, problem med ledmarkeringar på Överumsanslutningen på etapp 8. De sträckansvariga är meddelade.
2022-04-16: Inrapporterat problem vid Överumsanslutningen till huvudleden är nu åtgärdat. Stora granar har fallit rakt över vägvisarskylten. Markerad omledning runt granarna och en tillfällig trävägvisare är nu på plats.

——————–
(Föregående
år:
2021-06-10: Hög brandrisk – eldningsförbud: Håll koll på myndigheters information, till exempel här!)