Akut information

Acute information. (På svenska nederst. NOTE that it´s 3 pages about the trail in the topmeny!) :

2021-06-10: High risk of fire – forbidden to make fire in the woods! Follow the authorities information, for instance here!
Eastern 2020:
It is dry in the forest, especially the grass now, and could increase. Follow for instance: smhi.se and vastervik.se for guidance and warnings!
2019-12-06:
The trail connecting Tjustleden to Ukna church and Ukna store is altered and opened again. It leeds by Kvarnsjö dam and Melby and then by the road and as before. Same distance as before. But take notice that the bridge over Storån is narrow and often slippery. It will be improved.
2019-12-01:
The trail connecting Tjustleden to Ukna church on etapp 9 is closed due to damaged bridges and will be changed.
2019-08-07:
Blekhem-Hallingeberg, etapp 5: On same parts here reports of damaged trail and missing markings due to logging. We haven´t yet got the exact position. Make sure you always have a good map with the trail marked (trees with markings can fall/be logged just after an inspection)! For exampel from lantmateriet.se or our website here. (A link under the filmclip.)
2019-08-01:
There is no longer forbidden to make fire in Västerviks kommun, at the moment. (Red=Fire ban./Violet=Risk of forestfire.) More info here!   And here!
2019-07-13:
Even after same rain the fire ban is still valid, with same exeptions. ”Be carefull out there!” More info here!
2019-04-24:
High risk of forestfire due to dry and windy weather. Avoid open fire of any sort at the moment. The responsibility is always up to you. More info here! There is also an app for your smartphone/computer you can download: ”Brandrisk ute”.
2018-08-16:
There is no longer forbidden to make fire in Västerviks kommun. More info here!
2018-08-12:
Etapp 6: About 1 km south the shelter at Sixgöl there is upgrowing new forest that makes it difficult to follow the trail for 1 km. It is recomended to follow the little road in the east instead. A map, and arrows in the junctions show the way. After 1 km you are back on the ordinary trail again.
2018-07-30: Fire prohibition: 
Due to high risk of forestfire due to long time of dry weather it´s for the moment forbidden to make open fire. More information HERE in english!
2017-06-23: 
Etapp 7: The small roadbridge between the Dalhemsroad and the shelter at Björndalen is open for all passing again.
2016-09-26: About 2 km northeast Hjorted on ”Etapp 2” just east of the bridges at southern part of lake Långsjön we have made a new passage for the trail around the houses at Liden. It is aproximately 2 km. Signs mark where the new passage is and new ordinary markings are made on trees. (Changes made on map on website ”lantmateriet.se, Kartsök och ortnamn”.)
2016-05-10: The shelter near Marsbäcken, in Västervik (not built or owned by Tjustleden!), is a little bit damaged. 

På denna sida lägger vi ut eventuella akuta meddelanden om hinder o.s.v på leden som vi fått kännedom om och innan de hinner bli åtgärdade. / We depend on that you report if you find  problems with the trail!
Om du ser något sådant så hör av dig  i första hand till/primary to: sträckansvarig aktuell sträcka. Om denne inte klarar åtgärda så hör denne av sig till  Michael. Annars Bo eller någon i styrelsen. (Se under toppfliken ”Kontakt”. / Otherwise se under ”Kontakt” on the top.)
Bilder som illustrerar vad det gäller och platskoordinater eller kartbild (t.ex. med www.eniro.se med läget markerat) underlättar avsevärt.!/Photos and exact position (digital map or via gps) is essential!

Akutinformation:

2021-06-10: Hög brandrisk – eldningsförbud: Håll koll på myndigheters information, till exempel här!
2021-03-27:
Från vindskyddet etapp1/2 vid L:a Getgölen någon km norrut: Efter skogsbruk i höstas har körskador på keden ännu ej åtgärdats och lite svårt passera på några platser.
Påsken 2020:
Det är torrt i markerna nu och kan öka. Håll koll på gräs- och skogsbrandfaran och eventuella förbud genom t.ex hemsidor som SMHI och Västerviks kommun!
2019-12-06:
Anslutningen från leden till Ukna kyrka / Ukna handel på etapp 9 är nu ändrad och öppen igen. Går förbi Kvarnsjödammen och Melby och sedan bilvägen och som vanligt. Samma avstånd som tidigare.
2019-12-01: Anslutningen från leden till Ukna kyrka på etapp 9 är stängd pga broar i dåligt skick och kommer att dras om.
2019-08-07: Blekhem-Hallingeberg, etapp 5: På delar av sträckan har vandrare inrapporterat sönderkörd led och att markeringsträd tagits bort i samband med skogsbruk. Leden därför bitvis svår att följa här. Vi har inte ännu lyckats få exakta positioner och kunnat märka om. Tänk på att alltid ha med en bra terrängkarta med leden inlagd (markeringsträd kan falla/fällas straxt efter att leden inspekterats)! T.ex. karta från lantmateriet.se eller länken en bit ner på vår etappbeskrivningssida.
2019-08-01:
Eldningsförbudet upphävt, åtminstone tillsvidare. Mer info här!  Och här!
2019-07-13:
Trots senaste regnen gäller fortfarande tillsvidare eldningsförbudet, med vissa undantag. Så – ”var försiktiga där ute!” Mer info här!
2019-04-24:
Hög brandrisk råder pga torrt och blåsigt väder. Undvik då helst all form av öppen eld. Ansvaret vilar alltid på dig själv. Mer info här!  Det finns även en app att ladda ner till sin smartphone/dator: ”Brandrisk ute”.
2018-08-16:
Eldningsförbudet är nu upphävt i Västerviks kommun. Mer info här!
2018-08-12:
Etapp 6: C:a 1 km syd Sixgöls vindskydd är det uppväxande tät ungskog 1 km så leden hela tiden växer igen och en tillfällig omledning rekommenderas. Följ i stället körvägen öster därom 1 km tills man är tillbaka på ordinarie leden. Pilar finns i vägskälen.
2018-07-30:
Eldförbud råder fortfarande p.g.a. skogsbrandsrisk i den långvariga torkan. Mer info HÄR!.
2017-06-23: Etapp 7, bron på körvägen mellan Dalhemsvägen och Björndalens vindskydd är åter öppen för all passage.
2016-09-26: Etapp 2: knappt 2 km nordost Hjorted precis ost broarna vid Långsjöns sydspets har vi fått göra en omledning runt gården Liden. Den är på c:a 2 km. Vinkelpilar och skyltar leder in på den nya sträckningen. (Inlagt på Lantmäteriets karta på nätet, ”Kartsök och ortnamn”)
2016-05-10: Vindskyddet någon km från Västerviksanslutningens start vid Marsbäcken är skadat. Vindskyddet där är inte Tjustledens, utan byggt av scouter. Vi ser dock gärna att det lagas, när det nu ändå finns där. Vi brukar se till att taket håller tätt samt städa upp skräp. Skötselansvarige för sträckan är informerad och skadegörelsen på även träd där är polisanmält.